• Redesign av Escola forlag sine skoleordbøker 

      Heggen, Inger Helene (Bachelor thesis, 2007)
      Rapporten består av en litteraturstudie (med begrepsavklaringer og en gjennomgang av ordboktypografiens historie – med hovedvekt på engelsk ordboktypografi), en analyse av ettspråklige ordbøker i dag (både norske og ...