• Informasjonsfilm om utveksling 

   Vespestad, June; Vold, Sigrid Linstrøm (Bachelor thesis, 2012)
   Dette prosjektet har blitt utviklet i samarbeid med internasjonalt kontor ved Høgskolen i Gjøvik. Antallet studenter som velger å reise på utveksling fra høgskolen er få og Internasjonalt kontor mangler ressurser og har ...
  • Informasjonsfilm til medieprodusenter 

   Bergman, Regina; Gaustad, Mette Hovdahl (Bachelor thesis, 2016-08-23)
   Oppgaven er delt i to deler, i del en gjorde vi en kort undersøkelse av mediebransjen i dag og hvordan den kan se ut i framtiden med tanke på jobb for unge medieprodusenter. Vi har utført dybdeintervju som setter lys på ...