• interacTV 

      Vatne, Jon Rønning (Bachelor thesis, 2007)
      Prosjektet bygger på en idé som går ut på å gjøre det mulig å skape filmer hvor den som ser filmen kan være med å bestemme hva som skal skje i filmen. interacTV er et nettbasert system som gjør dette mulig. I dette ...