• Konseptutvikling av crowdsourced film for Amandusfestivalen 

      Thommesen, Esben; Pettersen, Christoffer; Norsted, Magnus (Bachelor thesis, 2013)
      NORSK: Amandusfestivalen som arrangeres av Høgskolen i Lillehammer (HiL) er en nasjonal filmfestival for ungdom under 20 år. Den blir avholdt årlig på Lillehammer i uken før påske og strekker seg over en periode på tre ...