• Håndbok for innføring av administrative bransjeløsninger i grafisk bransje 

      Lyshaugen, Siv; Melheim, Lars Petter; Skomsvold, Aina Cecilie (Bachelor thesis, 2006)
      NORSK: Visuell Kommunikasjon Norge, den grafiske medlemsorganisasjonen i Norge, ønsket å få utarbeidet en håndbok som kan fungere som et hjelpemiddel når medlemsbedriftene innfører VISKOMs administrative bransjeløsninger, ...