• Utvikling av utlånssystem for Dokflyt AS 

      Sucic, Toni; Jansson, Geir Marius Kirkeberg (Bachelor thesis, 2017)
      Vi fikk i oppgave å bygge en webapplikasjon for bedriften Dokflyt AS med formål om å gjøre det enklere og mer oversiktlig for montører i en bedrift å låne utstyr. Via applikasjonen kan man låne utstyr, se utstyr som allerede ...