• System for oversikt over flere Scrum-prosjekter i parallell 

      Jacobsen, Martine; Lien, Silje Jeanette Fruseth; Olsen, Audun Meek; Stenshagen, Susanne Waaler (Bachelor thesis, 2018)
      Denne oppgaven er gitt etter et ønske fra Escio AS om bedre oversikt over bruken av menneskelige ressurser på tvers av flere samtidige prosjekter. Formålet med oppgaven er å utvikle et system som skal gi oversikt over ...