• Brukergrensesnitt for fremtidens operatør 

   Aarlott, Espen Mathisen (Master thesis, 2017)
   Vareproduserende industri i Norge gjennomgår store endringer ved at industrielle produksjonsprosesser i større grad integreres gjennom digitalisering og automatisering. Industri 4.0 er et begrep som brukes i sammenheng med ...
  • Brukergrensesnitt for fremtidens operatør 

   Aarlott, Espen Mathisen (Master thesis, 2017)
   Vareproduserende industri i Norge gjennomgår store endringer ved at industrielle produksjonsprosesser i større grad integreres gjennom digitalisering og automatisering. Industri 4.0 er et begrep som brukes i sammenheng med ...
  • Design av vaskemaskin for malerpensler 

   Møller, Preben (Master thesis, 2014)
   Dette masterprosjektet er et resultat av en oppgave fra Creative Solutions, en liten gruppe entreprenører fra Kristiansand. Creative Solutions, heretter kalt C-SOL, har jobbet med en prototype for en maskin som vasker og ...
  • Interaksjonsdesign for driftsstyrings-systemer i idrettsanlegg. 

   Glåmseter, Øystein Andreas (Master thesis, 2016)
   Prosessindustrien er i en rivende utvikling som vil prege mange bedrifter og ansatte i årene som kommer. Utviklingen av nye styringssystemer og lettfattelige grensesnitt i denne bransjen er bare i startgropen og industrien ...
  • Utvikling av en allsidig renholdsmaskin for kontor- og administrasjonsbygg 

   Hansen, Thomas Kjesbu (Master thesis, 2015)
   Dette er et prosjekt gjort i samarbeid med Eker Design hvor det i forprosjeketet er fokus på å utvikle et konsept for en kunde og i hoveddel fokus på å ta konseptet videre ved hjelp av testing 3D-modellering og forslag til ...
  • Utvikling av et redskap for glassblåsing 

   van den Berg, Charlotte Janine (Master thesis, 2012)
   Dette prosjektet har blitt utført på vegne av glassblåseri Låvely, som ønsket å lage et glassblåsingverktøy som unngår bruken av en tradisjonell puntel. Problemstillingen var hvordan et slikt verktøy kunne bli utformet på ...
  • Utvikling av produktarkitektur og formgiving av en ubemannet flygende farkost 

   Bjertnes Jacobsen, Jonas (Master thesis, 2014)
   Ved å ta utgangspunkt i oppstartsbedriften CPTR sin nyutviklede teknologi, vil hensikten med oppgaven å utvikle en produktarkitektur for en ubemannet flygende farkost i form av en flygende vinge. Meningen er å montere et ...