• 1+1=3 

   Grande, Julie (Master thesis, 2016)
   I 2009 samarbeidet Helsport med Baffin Babes, fire damer som gikk over Baffin-halvøya utenfor Canada. For å takle det vanskelige terrenget og den store bagasjemengden fikk damene tilpasset noen pulker til sekkene sine, ...
  • Ave Denim - Håndverk og kvalitet i jeans for kvinner 

   Vedeler, Andrea (Master thesis, 2015)
   Til tross for 3.9 milliarder jeans produsert på verdensbasis årlig, oppleves det som uoppnåelig å finne denimbukser med god passform og kvalitet for mange kvinner. Oppgaven har tatt sikte på å utforske hvorfor, gjennom ...
  • Design for bedre opplevelse av oral medisinering av barn 

   Bækkelie, Maria Kristine; Stangeland, Andrea Marie (Master thesis, 2015)
   Bakgrunn Denne masteroppgaven ble skrevet i samarbeid med BLOPP, Barns legemiddelopplevelser, en tverrfaglig prosjektgruppe tilknyttet NTNU og St. Olavs hospital. Oppgaven gikk ut på å utforske hvordan barn i aldersgruppen ...
  • Helhetlig samhandling i helse- og omsorgstjenester for barn og unge 

   Hagen, Marie Elvik (Master thesis, 2016)
   Utgangspunkt Programmet Smart omsorg ble vedtatt i juni 2015 og arbeider med å modernisere helse- og omsorgstjenester i en krevende omstillingsperiode med økte utgifter og store krav til tjenestene. Programmet setter ...
  • Livsglede for Hjemmeboende Eldre 

   Ellstrøm, Margrethe; Owren, Katrine (Master thesis, 2014)
   Denne masteroppgaven er skrevet i samarbeid med Livsglede for Eldre (LFE), og tar for seg utviklingen av en tjeneste som skal bygge bro mellom hjemmeboende eldre og eksisterende aktivitetstilbud. Målet for prosjektet har ...
  • Mestring og myndiggjøring i egen behandling 

   Svela, Katrine Øverlie (Master thesis, 2016)
   Masteroppgaven er tjenestedesign innen helsevesenet. Hensikten er å utvikle et konsept som kan bidra til at langtidssyke oppnår større mestring og myndiggjøring i egen behandling. Oppgaven er utført ved Institutt for ...
  • Prosesser for implementering av velferdsteknologi i helse-og omsorgstjenester 

   Forshaug, Ann Kristin (Master thesis, 2015)
   Bakgrunn: Helse-og omsorgstjenestene står ovenfor store endringer i årene som kommer. Innføring og bruk av teknologi er et av flere virkemiddel for å tilby tjenester av god kvalitet. Dette innebærer nye måter å arbeide ...
  • Tjenester for bedre mestring av psykiske vansker hos unge voksne 

   Lønvik, Siri Bjørnsund; Kvelland, Live M Langmoen (Master thesis, 2016)
   Mål Tema for masteroppgaven er hvordan studenter kan få hjelp til å mestre psykiske vansker på et tidlig tidspunkt. For å få til dette har vi lagt vekt på iterativ konseptutvikling med studenter og forankring av prosjektet ...