• a Four Wheel Drive System for a Formula Style Electric Racecar 

   Aune, Peder August (Master thesis, 2016)
   This is a master thesis detailing the development and design of a four wheel drive transmission system for a formula style race car using four electric motors to achieve asynchronous power output to each wheel. First an ...
  • Aesthetics in Computer Generated Images - The development and application of an aesthetic direction for product visualizations. 

   Sagvolden, Rune Halsen (Master thesis, 2018)
   The development of Computer Generated Images (CGIs) that are indistinguishable from photographs is opening new opportunities for designers and communicators everywhere. Photorealism removes limitations and allows computer ...
  • Analyse og behov for digitale løsninger for restaurantbedrifter og leverandører 

   Haaverstad, Marius (Master thesis, 2017)
   Bakgrunn Råvareleverandører og restauranter representerer to sider av en verdikjede som begge opplever små marginer og økt press på å effektivisere prosesser og rutiner for å opprettholde konkurransekraft. Økt digitalisering ...
  • Design av apparat for kontinuerlig måling av blodsukker på intensivavdelinger 

   Bech, Ole Andre; Mangset, Eivind Lind (Master thesis, 2015)
   Bakgrunn Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med GlucoSet, en oppstarsbedrift med utspring fra NTNU. GlucoSet har utviklet teknologi for å måle blodsukker kontinuerlig. Teknolgien er tiltenkt bruk på intensiavdelinger ...
  • Design av håndtak til trappeassistent. 

   Haugen, Lisa Frodadottir (Master thesis, 2018)
   Denne masteroppgaven dokumenterer prosessen bak å designe nytt håndtak til trappeassistenten AssiStep. Oppgaven er utført høsten 2017 ved Institutt for Design på NTNU, i samarbeid med hjelpemiddelprodusenten AssiTech ...
  • Design av nytt personlig flyteutstyr for bruk i småbåter i Norge 

   Dannevig, Anders V (Master thesis, 2016)
   Denne masteroppgaven dokumenterer prosessen bak å designe nytt personlig flyteutstyr for bruk i småbåter i Norge. En ny lov trådte nylig i kraft i Norge som sier at alle som befinner seg på en båt under 8 meter skal ha på ...
  • Design av sensorbasert bevegelsessystem med musikalsk output 

   Mantorski, Zuzanna Aleksandra (Master thesis, 2016)
   I denne oppgaven tar vi for oss en innførende teknologisk og markedsrelevant avklaring, med mål om å lage et trådløst sensorbasert produkt for musikk kreasjon. Vi bruker Lean Startup metoden der vi har iterasjonsprosesser ...
  • Design av sorbentmater - en del av MOSE-systemet 

   Van, Thien An (Master thesis, 2013)
   Denne rapporten inneholder arbeid som har blitt utført i forbindelse med min avsluttende masteroppgave i studieretningen for Industriell Design ved Institutt for Produktdesign, NTNU, våren 2013. Oppgaven tar for seg ...
  • Design av varmevest 

   Engeseth, Martine Frostad (Master thesis, 2018)
   Bakgrunn Varmehjelpemidler bruker elektrisk energi for å tilføre varme til brukeren via varmeelementer. Varmehjelpemidler har vist seg effektfulle for personer som sliter med temperaturforandringer eller å oppholde seg i ...
  • Design for bedre opplevelse av oral medisinering av barn 

   Bækkelie, Maria Kristine; Stangeland, Andrea Marie (Master thesis, 2015)
   Bakgrunn Denne masteroppgaven ble skrevet i samarbeid med BLOPP, Barns legemiddelopplevelser, en tverrfaglig prosjektgruppe tilknyttet NTNU og St. Olavs hospital. Oppgaven gikk ut på å utforske hvordan barn i aldersgruppen ...
  • Design for veldedige organisasjoner - Tjeneste for å styrke lojalitet blant bidragsytere 

   Hansen, Anja Stedjeberg; Togstad, Thea Marcelie (Master thesis, 2018)
   Bakgrunn Denne masteroppgaven utforsker tjenestedesign sin rolle i veldedige organisasjoner med fokus på bedrifts-samarbeid. Oppgaven er gjennomført som et prosjekt med en praktisk tilnærming til design, i samarbeid med ...
  • Design og produksjon av digitalt kontrollert grosystem for spisested. 

   Rønningen, Martin Wang (Master thesis, 2016)
   Digitalt kontrollerte grosystemer kombinerer innendørs plantekultivering med digital teknologi for å kontrollere og tilrettelegge for enkel og effektiv plantevekst. Gjennom prosjektet utforsket jeg grosystemer til bruk ...
  • Designing a baby bouncer 

   Tvedt, Gunnar Eidsvik (Master thesis, 2018)
   This assignment was initiated by Stokke as a possible start of a new internal project. The objective was to develop a new baby bouncer to supplement their current portfolio. The assignment was largely based on challenging ...
  • Effektiv implementering av kreativitet i ikke-kreative bedrifter 

   Minken, Sunneva Trondsdatter (Master thesis, 2015)
   Bakgrunn Behovet for kreativitet gjør seg i stadig økende grad gjeldende i de fleste norske bedrifter. For å kunne konkurrere globalt, må kreativiteten økes slik at også innovasjon får mulighet til å utvikle seg. Det finnes ...
  • Energiforbruk og -kontroll - Situasjonsanalyse og utvikling av løsninger til norske hjem 

   Askeland, Øystein (Master thesis, 2016)
   I dag har alle norske husholdninger mekaniske strømmålere i sikringsskapet. Med disse må husholdningene selv lese av strømforbruket noen ganger i året for å opplyse nettselskapene med denne informasjonen. Innen 1. januar ...
  • Et kabelkamera for trening 

   Grande, Helle (Master thesis, 2018)
   Oppgaven er gjort i samarbeid med Wiral Technologies AS, en oppstartsberdrift med utspring fra Entreprenørskolen på NTNU. Bakgrunnen for oppgaven var Wirals første produkt Wiral LITE. Designet bak Wiral LITE har ved å ...
  • Floating Wind Turbines in Oil and Gas Activity - From a Human Interaction Perspective 

   Aanonli, Anne Karen (Master thesis, 2015)
   According to the IPCCs Fifth Assessment Report, warming in the climate is unequivocal and limiting climate change will require substantial and sustained reduction of greenhouse gas emissions. The biggest contributor to ...
  • Hvordan designe for seksuell velvære 

   Trondsen, June Kyong (Master thesis, 2015)
   Bakgrunn Mye av motivasjonen for denne oppgaven var et ønske om å arbeide med brukersentrert design i en tabubelagt kontekst. Målet mitt var å utforske meningsskaping og interaksjon innenfor et spennende og nytt tema, og ...
  • Hvordan øke antallet jobbsyklister i Trondheim - Litteraturstudie, bedriftstiltak og utvikling av sykkeljakke 

   Reikvam, Gudrun (Master thesis, 2015)
   Denne oppgaven har hatt som mål å kartlegge dagens sykkelløsninger i store norske byer, få innsikt i hva bedrifter kan gjøre for å få flere av sine ansatte til å sykle, samt bruke min designkompetanse til å utvikle en ...
  • Improving Electric Car Services 

   Drews, Kaja (Master thesis, 2018)
   This thesis aims to suggest service improvements for Flaate, who provide electric car sharing for businesses in Nord-Jæren. Emphasis has been placed on the needs and service requirements of the users. Initially, an exploration ...