• Kulturregister for publikum 

   Garberg, Mathis; Brestad, Vegard; Mikalsen, Erik (Bachelor thesis, 2017)
   Gjøvik kommune eier mange statuer og historiske bygninger, men få vet hva de betyr. Slik situasjonen er per mai 2017 har Gjøvik kommune opprettet et register over skulpturer og kunstverk i Gjøvik-området i sin biblioteksdatabase. ...
  • Utvikling av nytt design for Dokflyt-Infra 

   Nylund, Emma Johansen; Meen, Siri; Svendsen, Kenneth Refvik (Bachelor thesis, 2016-08-24)
   Vårt prosjekt gikk ut på å utvikle et nytt design for dokumentasjonsløsningen Dokflyt-Infra. Ved hjelp av ulike designmetoder har vi utformet prototyper for desktop og app, og laget retningslinjer som skal være til hjelp ...
  • Utvikling av utlånssystem for Dokflyt AS 

   Sucic, Toni; Jansson, Geir Marius Kirkeberg (Bachelor thesis, 2017)
   Vi fikk i oppgave å bygge en webapplikasjon for bedriften Dokflyt AS med formål om å gjøre det enklere og mer oversiktlig for montører i en bedrift å låne utstyr. Via applikasjonen kan man låne utstyr, se utstyr som allerede ...