Now showing items 757-776 of 797

  • Vann forvaltning - Situasjonsanalyse og behov for IT-løsninger i kommuner 

   Strømstad, Kirsti (Master thesis, 2015)
   Lett tilgjengelig drikkevann og effektiv rensing av avløpsvann er grunnlaget for vårt moderne samfunn med tanke på god helse og miljø. Vann og avløp er infrastruktur som gjør dette mulig, men på grunn av økende forbruk, ...
  • Variations of Shape in Industrial Geometric Models 

   Veelo, Bastiaan Niels (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2004:106, Doctoral thesis, 2004)
   This thesis presents an approach to free-form surface manipulations, which conceptually improves an existing CAD system that constructs surfaces by smoothly interpolating a network of intersecting curves. There are no ...
  • Varsling ved strømbrudd 

   Stadsøy, Adrian Sæther (Bachelor thesis, 2021)
   Tittel: Varsling ved strømbrudd Dato: 14.05.2021 Student: Adrian Sæther Stadsøy Veileder: Sebastian Brage Hansen Oppdragsgiver: Kantega Kunde: Tensio Stikkord: Designtenking, Double diamond, prototype Antall sider: 35 + ...
  • Varslingsutstyr for hørselshemmede i det offentlige rom. Kunnskapsoppsummering. 

   Storholmen, Tore Christian B; Næsgaard, Ole Petter (SINTEF Rapport;, Research report, 2015)
  • "Vel Reist" - Evaluation of behaviour change design Evaluating the influence of behaviour-changing interaction design on an active travel on users 

   Sønju, Bjørløw Hallvard (Bachelor thesis, 2021)
   I de siste årene har det dukket opp en rekke løsninger i markedet som tilbyr spesielt utformede plattformer som spesialiserer seg på å endre atferd gjennom digitalt design, og åskape vanedannende brukeropplevelser med sikte ...
  • Velferdsteknologiske løsninger for barn med Attention Deficit/Hyperactivity Disorder og/eller autismespekterforstyrrelser og deres foresatte 

   Meland, Carina (Master thesis, 2015)
   NORSK: Velferdsteknologi beskriver teknologiske løsninger som enkeltindivider kan nyttiggjøre seg av for økt egenmestring, samfunnsdeltakelse og livskvalitet og forbindes ofte med teknologi som skal støtte de eldres behov ...
  • Verification and extention of a camera based calibration method for projection displays 

   Mikalsen, Espen Bårdsnes (Master thesis, 2007)
   NORSK: I hverdags bruken av video prosjektører er fargekalibrering sjelden et tema. Dette kan føre til at en video prosjektør viser et bilde som er langt fra det tiltenkte resultatet. I 2006 presenterte Raja Bala og ...
  • Verktøy mot skulevegring hos barn 

   Aaraas, Arne Henden (Master thesis, 2018)
   Oppgåva inneber utvikling av eit spillkonsept som er tilpassa barn som lider av skulevegring, foreldre og barnepsykologar og andre relevante aktørar i helsetenesta. Dette skal fungere som eit verktøy for å få bukt med ...
  • Video i Amedias lokale mediehus 

   Andersen, Espen; Wicklund, Wilhelm Thon (Bachelor thesis, 2015)
   NORSK: Denne oppgaven er utviklet i samarbeid med Amedia Utvikling og omhandler lokale mediehus og bruken av levende bilder i lokal nettavis. Lokale mediehus er i en overgangsfase hvor fokuset ikke lenger kun er på papir, ...
  • Video Socializing: An Improved System for Group Video Communication 

   Kerr, Caspar Boye Martens (Master thesis, 2020)
   Prosjektet ble iverksatt som følge av isolasjonen og asosialiteten som fulgte med Covid-19-pandemien i 2020. I denne oppgaven undersøkes utfordringer knyttet til sosialisering gjennom videokonferanseprogramvare, en løsning ...
  • Videreutvikling av hørselshjelpemiddel, bruker- og funksjonstilpasning. 

   Skogsrød, Ingri Ørsal (Master thesis, 2016)
   Bakgrunn ListenUp er en mobil applikasjon utviklet av SINTEF og LISTEN AS. Det er et teknologidrevet prosjekt Et lavterskel produkt Et kommersielt produkt som går utenom NAV Prototypen ListenUp: gjør din iPhone om til ...
  • Virtual reality based vision therapy - For stroke patients with homonymous visual field deficits. 

   Ishoel, Martinus; Kanstad, Iselin Molnes (Master thesis, 2017)
   Background Homonymous visual field deficits is a condition where parts of the patient s vision are lost. This condition results in a reduced field of view, which can lead to significant problems, such as reduced literacy, ...
  • Virtual reality for nursing education: Optimising, exploring, and imagining the use of virtual reality in education of procedures for nurses 

   Kristiansen, Henrik Martin (Master thesis, 2022)
   Denne masteroppgaven utforsker og illustrerer hvordan pedagogiske “virtual reality” (VR) programmer kan bli designet for å være mer brukbar og engasjerende for sykepleierstudenter ved NTNU, Trondheim. En eksisterende løsning ...
  • Virtuelt EGIN 

   Doksrud, Per William; Nysæter, Hans Martin; Sæther, Monica; Tvete, Maria Mørk (Bachelor thesis, 2003)
   Vår oppgave har vært å utvikle et virituelt møtested for EGINs medlemmer, slik at de enklere kan kommunisere over landegrenser. Dette nettstedet gir medlemmene mulighet til å diskutere i et diskusjonsforum, registrere ...
  • Vis veien 

   Liaaen, Aslak Høberg; Bell, Torgeir Timenes (Master thesis, 2021)
   Sammendrag Dette prosjektet er et nytt veivisningssystem for mellomhastighetstrafikanter i Trondheim. De eksisterende skiltene for sykkelveivisning er i vår mening ikke tilpasningsdyktig og møter ikke behovene til ...
  • Vis veien - Nytt veivisningssystem for mellomhastighetstrafikanter i Trondheim 

   Liaaen, Aslak Høberg; Bell, Torgeir Timenes (Master thesis, 2021)
   Sammendrag Dette prosjektet er et nytt veivisningssystem for mellomhastighetstrafikanter i Trondheim. De eksisterende skiltene for sykkelveivisning er i vår mening ikke tilpasningsdyktig og møter ikke behovene til ...
  • Visualisering av data i en produksjonsprosess 

   Halmeid, Carl Erik T. (Master thesis, 2004)
   NORSK: Den stadig økende konkurransen, ikke minst i prosessindustrien, fører til høyere krav til effektive produksjonsprosesser, muligheter for sporing og bedre kvalitetssikring. Visualisering av data som blir generert ...
  • Visualisering av Feiring jernverk 

   Holen, Inga Kristine; Hængsle, Martin; Røise, Anne Karin (Bachelor thesis, 2003)
   Det var tidlig forslag om å gripe fatt i Feiring jernverks ruiner og arbeide med digital visualisering og tilgjengeliggjøring av jernverkets historie. Verket er fra begynnelsen av 1800-tallet og i dag er det kun de ...
  • Visualisering av multispektrale fargedata 

   Bakke, Arne Magnus (Master thesis, 2004)
   NORSK: I enkelte sammenhenger er det aktuelt å arbeide direkte på de spektrale reflektansfordelingene til forskjellige overflater, i stedet for å bruke forenklede fargemodeller. Dette kan skyldes at man har et ønske om ...
  • Visualizing research prototypes for a service dashboard and machine panel in radiographic workflow 

   Olson, Art Jørstad (Master thesis, 2021)
   This exploratory interaction design research presents a scoping study focusing attention on routines and workflow in clinical radiography. Background theory supports the specification of perceptual tasks for a set of ...