Now showing items 717-736 of 797

  • Utforming av en digital løsning som ivaretar kunder av bilverksteder 

   Kirkhaug, Trine Rydningen; Saarem, Anne Cathrine (Master thesis, 2017)
   FORMÅL Denne masteroppgaven har hatt som formål å skape en digital løsning som kan ivareta kunder som har bilen inne på verksteder tilknyttet MøllerGruppen. Dette har blitt gjort ved å utforske verksteddriften som en ...
  • Utforming av en digital tjeneste som støtter kommunikasjon mellom helsearbeidere og pasienter 

   Bakli, Ragnhild (Master thesis, 2019)
   Mål Temaet for masteroppgaven er å bidra Flow Technologies i utviklingen av Flowzone Health som en digital helseveileder: “en sammensatt pedagogisk, faglig og kommunikativ prosess der hensikten er å bidra til læring og ...
  • Utforming av førerstol for hurtiggående fritidsbåt 

   Dahl, Martin; Kummen, Niklas (Master thesis, 2016)
   Bakgrunn Fritidsbåtprodusenten Hydrolift arbeider med å utvikle en ny serie med fritidsbåter, og i den forbindelse behøver de en ny førerstol som kan plasseres i disse båtene. Det har flere ganger vært oppe til diskusjon ...
  • Utforming av grensesnitt for kontinuerlig måling av blodsukker på intensivavdelinger 

   Sangolt, Martin Skarbø (Master thesis, 2017)
   Bakgrunn Denne masteroppgaven har blitt utført i samarbeid med GlucoSet, en oppstartsbedrift med utspring fra NTNU. GlucoSet har utviklet teknologi for å måle blodsukkerverdier kontinuerlig. Et endelig produkt som inneholder ...
  • Utforming av konsept i forbindelse med inntreden i «Internet of Things»-markedet 

   Kvalheim, Ingar Røsok (Master thesis, 2016)
   BAKGRUNN Internet of Things er et avansert nettverk av enheter og tjenester som fornyer hvordan mennesker samhandler med verden rundt seg. Det er allmenn enighet om at IoT vil være til stor fordel for milliarder av mennesker ...
  • Utforming av nettbasert delingsplattform for kunnskap 

   Helland, Sverre (Master thesis, 2017)
   Bakgrunn Masteroppgaven blir utført i forbindelse med utviklingen av en delingsplattform for kunnskap - Hubin. Hubin er primært rettet mot studenter og unge profesjonelle, og har som intensjon å være en tjeneste ...
  • Utforming av produktserie i blåleire 

   Jødal, Hege Ynn (Master thesis, 2021)
   Målet med denne oppgaven er å utforske hvordan lokal blåleire, gjennom bearbeiding og formgiving, kan gis en funksjonalitet og et formspråk i form av en produktserie som underbygger håndverksbakeriet ISAK Sellanraa sin ...
  • Utforming av sammenleggbar lenestol for mindre uterom i urbane strøk 

   Magnus Oulie-Hansen (Master thesis, 2019)
   Dette prosjektet ble initiert av møbelbedriften Sundays Design med problemstillingen: hvordan leve stort på små områder. Sundays ser behovet for en komfortabel lenestol til bruk i sentrale strøk hvor man har balkonger ...
  • Utforming av skalebar skipsbro for offshorenæringen 

   Ottesen, Are Eggesbø (Master thesis, 2015)
   Background The offshore-industry is an engineering centered and standard driven industry with limited room for innovation. Recent years have shown a paradigm shift towards more conceptual work and interesting implementation ...
  • Utforming av skillevegg i ull 

   Røsvik, Birgitte Linde (Master thesis, 2012)
   This master thesis was conducted at the Institute of Product Design at NTNU. The thesis addresses the development of a sound absorbing space divider from the concept stage to a commercial product.. This includes the ...
  • Utforming av utemøbel for små balkonger 

   Otterlei, Ane Bruheim (Master thesis, 2019)
   Bakgrunn Folk ønsker å bo mer sentralt enn før og stadig flere lever på mindre områder. Sundays Design, initiativtaker bak dette prosjektet, ser behovet for å utvikle en lenestol eller en komfortabel stol til bruk i sentrale ...
  • Utilization and Analysis of Layout Characteristics in Document Layout Automation Techniques 

   Krogstad, Terje (Master thesis, 2009)
   The flow of information is continually increasing due to the ubiquitous use of information technology. Information communication and distribution is highly automated to meet the demand for an unobtrusive information flow. ...
  • Utilizing students’ inputs to create and manage learning object metadata in educational system 

   Jingjing, Fan (Master thesis, 2010)
   Nowadays, Learning Objects have played an outsized role in the educational process. They are reusable pieces of the educational material which provides self-contained, usable and reusable unites for learning. One key issue ...
  • Utredning av finansiering og formidling av høreapparater og ortopediske hjelpemidler 

   Aspnes, Espen Helge; Lippestad, Jan Wilhelm; Halvorsen, Trond; Vis, Anne Carlijn; Øderud, Tone (Research report, 2019)
   2019:00896
  • Utvidbart kontrollrom for satellitt 

   Jacobsen, Live; Gulliksrud, Siri (Master thesis, 2020)
   Vi har designet og testet en prototype av et brukergrensesnitt for HYPSO prosjektet ved NTNU SmallSat Lab. I tillegg har vi utforsket og satt sammen et konsept for et kontrollrom med tilhørende arbeidsstasjoner, representert ...
  • Utvikling av arbeidsbekledning for kalde forhold 

   Fannemel, Rasmus (Master thesis, 2015)
   Bakgrunn På leting etter nye ressurser beveger oljeindustrien seg stadig lenger nordover. Anslag viser at 13% av verdens uoppdagede petroleumsressurser ligger i arktiske strøk. For å operere i stadig tøffere forhold stilles ...
  • Utvikling av bæreenhet for laptop tilpasset sykkel 

   Bårdsen, Christina Erring (Master thesis, 2010)
   Oppgaven ble gjort i samarbeid med idèhaver Aksel Tjora, der utgangspunktet var å utvikle et eller flere konsepter som gjør det enklere å frakte med seg en laptop på sykkel. Sykkel er et miljøvennlig og helsemessig gunstig ...
  • Utvikling av digitalt spill for økt forståelse av matematiske konsept 

   Blytt, Mikkel (Master thesis, 2014)
   Målet med denne oppgaven var å utvikle et fullt fungerende spill for nettbrett som skulle være morsomt og engasjerende for en bred målgruppe. Spillet skulle også ha for sekundært mål å gi spillerene en bedre forståelse av ...
  • Utvikling av en allsidig renholdsmaskin for kontor- og administrasjonsbygg 

   Hansen, Thomas Kjesbu (Master thesis, 2015)
   Dette er et prosjekt gjort i samarbeid med Eker Design hvor det i forprosjeketet er fokus på å utvikle et konsept for en kunde og i hoveddel fokus på å ta konseptet videre ved hjelp av testing 3D-modellering og forslag til ...
  • Utvikling av et redskap for glassblåsing 

   van den Berg, Charlotte Janine (Master thesis, 2012)
   Dette prosjektet har blitt utført på vegne av glassblåseri Låvely, som ønsket å lage et glassblåsingverktøy som unngår bruken av en tradisjonell puntel. Problemstillingen var hvordan et slikt verktøy kunne bli utformet på ...