Now showing items 709-728 of 773

  • Utvidbart kontrollrom for satellitt 

   Jacobsen, Live; Gulliksrud, Siri (Master thesis, 2020)
   Vi har designet og testet en prototype av et brukergrensesnitt for HYPSO prosjektet ved NTNU SmallSat Lab. I tillegg har vi utforsket og satt sammen et konsept for et kontrollrom med tilhørende arbeidsstasjoner, representert ...
  • Utvikling av arbeidsbekledning for kalde forhold 

   Fannemel, Rasmus (Master thesis, 2015)
   Bakgrunn På leting etter nye ressurser beveger oljeindustrien seg stadig lenger nordover. Anslag viser at 13% av verdens uoppdagede petroleumsressurser ligger i arktiske strøk. For å operere i stadig tøffere forhold stilles ...
  • Utvikling av bæreenhet for laptop tilpasset sykkel 

   Bårdsen, Christina Erring (Master thesis, 2010)
   Oppgaven ble gjort i samarbeid med idèhaver Aksel Tjora, der utgangspunktet var å utvikle et eller flere konsepter som gjør det enklere å frakte med seg en laptop på sykkel. Sykkel er et miljøvennlig og helsemessig gunstig ...
  • Utvikling av digitalt spill for økt forståelse av matematiske konsept 

   Blytt, Mikkel (Master thesis, 2014)
   Målet med denne oppgaven var å utvikle et fullt fungerende spill for nettbrett som skulle være morsomt og engasjerende for en bred målgruppe. Spillet skulle også ha for sekundært mål å gi spillerene en bedre forståelse av ...
  • Utvikling av en allsidig renholdsmaskin for kontor- og administrasjonsbygg 

   Hansen, Thomas Kjesbu (Master thesis, 2015)
   Dette er et prosjekt gjort i samarbeid med Eker Design hvor det i forprosjeketet er fokus på å utvikle et konsept for en kunde og i hoveddel fokus på å ta konseptet videre ved hjelp av testing 3D-modellering og forslag til ...
  • Utvikling av et redskap for glassblåsing 

   van den Berg, Charlotte Janine (Master thesis, 2012)
   Dette prosjektet har blitt utført på vegne av glassblåseri Låvely, som ønsket å lage et glassblåsingverktøy som unngår bruken av en tradisjonell puntel. Problemstillingen var hvordan et slikt verktøy kunne bli utformet på ...
  • Utvikling av et TV‐program 

   Toftstuen, Johan; Olsen, Roy; Strengelsrud, Kenneth (Bachelor thesis, 2010)
   Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Oddproductions. I forkant av oppgaven ville vi finne ut hvordan profesjonelle produksjonsselskaper jobber, for å utarbeide gode TV-konsepter. Vi ville lære de ulike prosessene ...
  • Utvikling av hallsystem for nødhjelp 

   Sørensen, Christoffer Sæther (Master thesis, 2013)
   With changes in politics regarding refugee camps and how they should be managed enables changes in existing designs of equipment used. Along with developments in relevant technologies such as solar panels, gives incentives ...
  • Utvikling av kombinasjonstilhenger for snøscooter/ATV 

   Thoresen, Andreas (Master thesis, 2018)
   Oppgaven er gjennomført med snøscooter- og ATV-forhandleren Nordli Totaktservice AS som oppdragsgiver. Bedriften fikk i 2016 innvilget finansielle midler fra Innovasjon Norge til etablering av et mekanisk verksted for ...
  • Utvikling av konsept for forbedret opplevelse av behandling av astma 

   Linander, Hanne (Master thesis, 2013)
   Astma er en kronisk sykdom som påvirker luftveiene ved at de noen ganger strammer seg slik at det blir vanskelig å puste. 20 % av alle norske barn har hatt astma ved fylte 10 år. Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med ...
  • Utvikling av konsept for interaktiv lekeplass 

   Leiknes, Irene Bakken (Master thesis, 2011)
   Tema for denne masteroppgaven har vært å lage et konsept for interaktiv lekeplass hvor man kan gi barn muligheter for fri lek og samspill samtidig som de er fysisk aktive. Mange barn velger å bruke mye tid på å spille ...
  • Utvikling av konsepter for rehabilitering av pasienter med apopleksi 

   Lunna, Anna Karine (Master thesis, 2012)
   Denne masteroppgaven diskuterer mulige områder for innovasjon i rehabilitering av slagrammede. En utviklingsprosess fordrer god kjennskap til pasientgruppen og hvordan man trener seg opp igjen etter et slag. Oppgaven var ...
  • Utvikling av mellomlagsbekledning for bygg- og anleggsbransjen 

   Ellingsen, Iselin Tomsdatter; Rørvik, Yvonne Maria (Master thesis, 2018)
   Denne oppgaven ble foreslått av Heat Experience, som har spesialisert seg på bekledning med elektriske varmeelementer. De ønsket seg et nytt konsept til deres produktsortiment som kunne være deres entré på markedet for ...
  • Utvikling av modulsystem for lekehus til barnehage 

   Hansen, Kjersti M. Rakstad (Master thesis, 2011)
   Masteroppgaven tar for seg utviklingen av et system for modulbasert lekehus rettet mot bruk i barnehager. Når man utvikler produkter til barn er det imidlertid en rekke krav og faktorer man må ta hensyn til. Barnehagen er ...
  • Utvikling av neste generasjons skøytebinding for langrenn 

   Bergersen, Lene (Master thesis, 2011)
   Masteroppgaven presenterer et konkret designprosjekt gjennomført i samarbeid med Rottefella AS. Målet for oppgaven var å utvikle et produktforslag for enracingbinding spesielt for skøyting, og som innbefatter bådesåle og ...
  • Utvikling av nettjeneste for Småjobbsentralen i Gjøvik 

   Grimstad, Øyvind; Hesselberg, Thomas; Ødegaard, Agne (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med arbeidet var å utforme en nettbasert tjeneste for Småjobbsentralen i Gjøvik, som formidler kontakt mellom oppdragstakere og eldre/uføre som trenger arbeidsoppgaver utført. Målet med nettjenesten er å gjøre det ...
  • Utvikling av nytt design for Dokflyt-Infra 

   Nylund, Emma Johansen; Meen, Siri; Svendsen, Kenneth Refvik (Bachelor thesis, 2016-08-24)
   Vårt prosjekt gikk ut på å utvikle et nytt design for dokumentasjonsløsningen Dokflyt-Infra. Ved hjelp av ulike designmetoder har vi utformet prototyper for desktop og app, og laget retningslinjer som skal være til hjelp ...
  • Utvikling av nytt nettsted til Gjøvik og Toten Kajakklubb 

   Helgemo, Maren Solem; Johansen, Embla Tyholt (Bachelor thesis, 2021)
   Dette prosjektet er utført for Gjøvik og Toten Kajakklubb, og er et avsluttende bachelorprosjekt i Webutvikling ved institutt for design ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet på Gjøvik. Prosjektet er gitt på ...
  • Utvikling av produktarkitektur og formgiving av en ubemannet flygende farkost 

   Bjertnes Jacobsen, Jonas (Master thesis, 2014)
   Ved å ta utgangspunkt i oppstartsbedriften CPTR sin nyutviklede teknologi, vil hensikten med oppgaven å utvikle en produktarkitektur for en ubemannet flygende farkost i form av en flygende vinge. Meningen er å montere et ...
  • Utvikling av radioapparat 

   Erlandsen, Andreas (Master thesis, 2010)