Now showing items 604-623 of 773

  • "Solskinn" - Konseptforslag for å motivere pasienter til å møte til time ved DPS 

   Johnsen, Isabell Helen; Skålnes, Jorun (Bachelor thesis, 2021)
   Prosjektet har undersøkt hvordan motivere pasienter til å møte til time ved DPS, for å bidra til å redusere pasientfravær. For å løse denne problematikken ble det utført tjenestedesign som designprosess, hvor pasienter med ...
  • "Solskinn" – Konseptforslag for å motivere pasienter til å møte til time ved DPS 

   Skålnes, Jorun; Johnsen, Isabell Helen (Bachelor thesis, 2021)
   Prosjektet har undersøkt hvordan motivere pasienter til å møte til time ved DPS, for å bidra til å redusere pasientfravær. For å løse denne problematikken ble det utført tjenestedesign som designprosess, hvor pasienter med ...
  • Sosiale medier i bankbransjen 

   Elvevold, Tonje; Danielsen, Snorre; Comtet, Hans (Bachelor thesis, 2010)
   NORSK: Denne bacheloroppgaven er gitt av Vizeum, et mediebyrå i Oslo. Vizeum har flere kunder fra bankbransjen, og hadde et ønske om å undersøke hvordan de sosiale mediene kunne brukes i denne bransjen. Vi startet med ...
  • Sosiale medier. Sikkerhet og holdninger 

   Fredlund, Marit; Grønlie, Mari Bjørnstad; Hagen, Linda Harbosen (Bachelor thesis, 2011)
   NORSK: Sosiale medier har blitt en del av hverdagen til mange, og brukere deler mye informasjon om seg selv ved å være medlem. De siste årene har bruken av sosiale medier økt kraftig, og mediene har blitt en informasjonskilde ...
  • Spark Joy and Slow Acquisition: the KonMari Method and its Impact on Moments of Consumption 

   Chamberlin, Lucy; Callmer, Åsa (Chapter, 2019)
   Circular economy (CE) models and practices have grown in influence and popularity over the last few years, particularly with respect to business and policy. The remit of the consumer however has been somewhat neglected, ...
  • Spark Joy and Slow Consumption: An Empirical Study of the Impact of the KonMari Method on Acquisition and Wellbeing 

   Chamberlin, Lucy Clementine Joyce; Callmer, Åsa (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   In the context of resisting throwaway culture and aiming for a sufficiency-based circular economy, it is vital that consumption is slowed down—both in terms of reduced acquisition and reduction of the volumes of material ...
  • Speculative and Critical Design — Features, Methods, and Practices 

   Johannessen, Leon Karlsen; Keitsch, Martina; Pettersen, Ida Nilstad (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Speculative and Critical Design (SCD) confronts traditional design practice. Instead of reproducing and reinforcing contemporary perceptions of products and services, SCD seeks to change them, with the goal to spur a public ...
  • Standardisering av fargestyring i grafisk produksjon 

   Ulven, Anita Hovind; Jøndal, Kristian Bjarg; Wang, TingTing (Bachelor thesis, 2009)
   NORSK: Prosjektet tar for seg kartleggingen av bruken av standardisering innen arkoffsettrykkerier i Norge. Ved utsendelse av en spørreundersøkelse til 240 arkoffsettrykkerier, fikk vi totalt 48 svar. Analyse av disse ...
  • Statistikk på web. Design av nettapplikasjon for kontrollrom. 

   Stakvik, Pål; Guttormsen, Mats (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven undersøkte vi hvordan vi kan gjøre Helsetjenestens driftsorganisasjon sin nettside for å se statistikk fra kontrollrommene mer oversiktlig. HDO har en nettside som viser statistikk fra kommunikasjonsløsningen ...
  • Status for Livssyklusvurderinger og Miljøriktig Produktutvikling i Norge og Norden 

   Hanssen, Ole Jørgen; Støren, Kristin (Research report, 1998)
   Rapporten gir et sammendrag av aktivitetene og erfaringene fra livssyklusvurderinger og miljøriktig produktutvikling i Norge og Norden. En kartlegging blant de viktigste LCAinstitusjonene og industribedriftene dokumenterte ...
  • Structuring Ethical Interpretations of the Sustainable Development Goals — Concepts, Implications and Progress 

   Keitsch, Martina (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The Sustainable Development Goals (SDGs), like the sustainable development (SD) concept itself, are open to multifaceted interpretations, and the same is true for their ethical implications. While SDG values are widely ...
  • Strukturendringer i den norske TV-produksjonsbransjen: en studie for Fabelaktiv 

   Hellenæs, Mia Andrea; Bredvold, Anne Marthe (Bachelor thesis, 2015)
   NORSK: Denne bacheloroppgaven bygger på et ønske fra Fabelaktiv om å se på eierskap i norske produksjonsselskaper, og hvorfor så mange har utenlandske eiere. Vi ser i tillegg på hva konsekvensene av disse strukturendringene ...
  • Studentavis ved Høgskolen i Gjøvik 

   Rognlie, Hanne Vagstad; Skumlien, Linda (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: Problemstillingen til rapporten er: «Er studentavisen ved Høgskolen i Gjøvik, Fiber, tilpasset en ny tid med nye forventinger og krav om form, innhold og distribusjonsmetoder. Vi vil med bakgrunn i denne forskningen ...
  • Studenters opplevelse av egen og andres bruk av bærbar datamaskin i forelesninger 

   Leiknes, Halgeir; Volden, Frode Strand; Røise, Tom (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Denne studien har sett nærmere på studenters bruk av egen bærbar datamaskin (heretter kalt PC) i en forelesningssituasjon. Vi har sett på studenters begrunnelse for bruk og faktiske anvendelse av PC. Studien ble gjennomført ...
  • Studentradio og studentavis i en digital tidsalder 

   Stangeland, Randi; Engebretsen, Victoria Fjell (Bachelor thesis, 2010)
   I dette prosjektet skulle vi lage en informasjonskanal på HiG. Vi skulle lage en prototype som innholdt Gjøvik Studentradio (GSR) og Fiber, studentavisa. Dette skulle øke både tilgjengeligheten og brukervennligheten for ...
  • ”Student”: konsept for ny stoffkategori 

   Moland, Mathias Johnsen (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Avisbransjens største utfordring i dag er hvordan de skal nå ut til de unge leserne. Den digitale utviklingen bransjen har vært igjennom de to siste tiårene har også endret publikums medievaner. Færre leser nyheter ...
  • Støtt en underdog 

   Jahren, Magnus; Iversen, Lars Andreas (Bachelor thesis, 2010)
   NORSK: Denne rapporten inneholder beskrivelsen av en prosess, basert på problemstillingen; Hvilke midler trenger vi for å gjennomføre produksjonen av en langfilm, basert på manusskriptet «Underdogs», for et kommersielt ...
  • Subsea surveillance unit - (Undervanns overvåkningsenhet) 

   Prestholt, Eivind (Master thesis, 2015)
   This master thesis was carried out by Eivind Prestholt during the spring 2015 in collaboration with Trollhetta AS. The project can be seen as a concept study of a subsea surveillance unit intended for use in the oil and ...
  • Supporting Complexity and Conjectures in Cultural Heritage Descriptions 

   Barabucci, Gioele; Tomasi, Francesca; Vitali, Fabio (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Dataand metadata once hidden in dusty card cabinets ofthousands of galleries, libraries, archives and museums worldwide are nowavailable online in digital formats. An incredible explosion of metadatahas been expanding ...
  • Supporting Situation Awareness on the bridge: testing route exchange in a practical e-Navigation study 

   Porathe, Thomas; Brödje, Anders; Weber, Reto; Camre, David; Borup, Ole (Chapter; Peer reviewed, 2015)
   In a simulator study parts of the ACCSEAS project’s e-Navigation route exchange concept termed “intended routes” has been tested in a full mission bridge simulator using experienced bridge officers in port approach ...