Now showing items 59-78 of 765

  • Bringing Reality Back to Virtual Reality - A Collaborative Tool for Multidisciplinary Teams 

   Kohtala, Sampsa Matias Ilmari; Kaland, Thomas Colin Guo; Jacobsen, Live; Aalto, Pasi Olav; Steinert, Martin (Chapter, 2020)
   The use of Virtual Reality (VR) supports larger strategic goals in the industry, including the geographically diverse working markets, large-scale projects and increased collaboration, both locally and globally. At the ...
  • Bruk av droner i forbindelse med skredsøking 

   Heitmann, Henrik; Wikant, Mina (Master thesis, 2021)
   Målet med denne masteroppgaven var å undersøke hvilken rolle en drone kan ha i snøskredoppdrag. Resultatet er et systemdesign som vi formidler ved hjelp av en beskrivelse av helheten, de ulike komponentene, fordeling hos de ...
  • Bruk av droner i forbindelse med skredsøking 

   Wikant, Mina Maria; Heitmann, Henrik (Master thesis, 2021)
   Målet med denne masteroppgaven var å undersøke hvilken rolle en drone kan ha i snøskredoppdrag. Resultatet er et systemdesign som vi formidler ved hjelp av en beskrivelse av helheten, de ulike komponentene, fordeling hos ...
  • Bruk av taktil mus til utforsking av audiotaktile kart 

   Elverum, Frode (Master thesis, 2004)
   NORSK: Oppgaven har dreid seg om å undersøke hvor god en taktil mus er som verktøy for blinde mennesker for å lese digitale audiotaktile kart fra en PC. Ved å distribuere kartene via internett til brukerne og deretter ...
  • Bruk av tjenestedesigntilnærminger i arbeidet med tjenesteinnovasjon rettet mot unge bankkunder 

   Kvistad, Mari Lise Stenvik (Master thesis, 2016-08-30)
   Digitaliseringen i banksektoren har ført til at kundeatferden har endret seg, og åpnet opp for at utradisjonelle aktører kan entre markedet med nye, innovative løsninger. For bankene er det ikke nok å tilby tjenester som ...
  • Bruk av vannmerke ved reproduksjon av gråtonebilder 

   Berntsen, Egil (Master thesis, 2004)
   NORSK: Ved kopiering av et bilde blir kvaliteten ofte betraktelig forringet. Denne oppgaven har sett på mulighetene for å forbedre kvaliteten på resultatbildet. Ideen var å opprette en sanntidsprofil under kopieringsfasen. ...
  • Brukergrensesnitt for fremtidens operatør 

   Aarlott, Espen Mathisen (Master thesis, 2017)
   Vareproduserende industri i Norge gjennomgår store endringer ved at industrielle produksjonsprosesser i større grad integreres gjennom digitalisering og automatisering. Industri 4.0 er et begrep som brukes i sammenheng med ...
  • Brukergrensesnitt for fremtidens operatør 

   Aarlott, Espen Mathisen (Master thesis, 2017)
   Vareproduserende industri i Norge gjennomgår store endringer ved at industrielle produksjonsprosesser i større grad integreres gjennom digitalisering og automatisering. Industri 4.0 er et begrep som brukes i sammenheng med ...
  • Brukergrensesnitt til Styresystem for Smarthus 

   Eriksen, Lars-Sverre (Master thesis, 2011)
   Til tross for dagens enorme utvikling innenfor hjemme-elektronikk ser det ut til at det jevne hjem står på stedet hvil med tanke på smart styring av varme, strøm og lys. Idag har man rikelig med alternativer både innenfor ...
  • Brukerinvolvering på turtjenesten UT.no 

   Nyborg, Magnus; Trøim, Knut (Bachelor thesis, 2021)
   Dette er et avsluttende prosjekt på studie interaksjonsdesign (fagkode: BIXD) ved Institutt for Design på Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) på Gjøvik. Knut Trøim og Magnus Nyborg har på vegne av Den ...
  • Brukerinvolvering som verktøy for å forbedre brukeropplevelsen av personvernsinformasjon for digitale tjenester 

   Thorsen, Eivind (Master thesis, 2017)
   Sammen med den stadig økte utbredelsen av internett i hverdagen i den vestlige verden, dukker det stadig opp flere digitale tjenester som tar opp mye av tiden vår. Disse tjenestene forsyner seg i større og større grad av ...
  • Brukeropplastet video: brukskvalitet og annonseringspotensial 

   Mork, Nils Rynning; Mehrnawaz, Humayon; Kvalen, Jo Aleksander Bakke (Bachelor thesis, 2007)
   NORSK: Prosjektet er gjennomført på oppdrag av DB Medialab. De har med hensyn på sin tjeneste Blink Video behov for et vurderingsgrunnlag for videre arbeid med tjenesten. Prosjektgruppen har gjennomført en brukskvalitetstest ...
  • Brukeropplevelse på web versus native applikasjoner 

   Folland, Kristin Annabel Torjussen (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Denne oppgaven sammenligner web- og native-applikasjoner på smarttelefonen, og brukeropplevelsen på disse. For å utrede problemstillingen blir to forskjellige tjenester undersøkt nærmere; Facebook og Twitter. For ...
  • Brukersentrert smidig utvikling - Integrasjon av brukersentrert design i smidige prosesser 

   Furuheim, Lars (Master thesis, 2016-08-30)
   Med et økende behov for rask produksjon av brukervennlige IT løsninger er både smidig utvikling og brukersentrert design populære metodikker innen programvareutvikling. En integrasjon av de to sees på som ønskelig for å ...
  • Brukersentrert utvikling av forhandlerkonsoll for mobilbetaling 

   Slette, Hilde Merete Fossan; Narvhus, Jenny Margrethe (Master thesis, 2017)
   Temaet for masteroppgaven var å utarbeide et designforslag til en ny forhandlerkonsoll for selskapet Auka. Forhandlerkonsollen administrerer mobilbetalinger mellom kunde og forhandler, og er en nettbasert løsning for små ...
  • Brukersentrert utvikling av onboardingsprosessen for Folq - En markedsplass for kjøp og salg av konsulenttjenester innen IT og design 

   Høklie, Ola Iuell (Master thesis, 2018)
   Folq, som er min oppdragsgiver ønsker å tilby en tjeneste som gir kunder mulighet til å kjøpe konsulenter på en digital markedsplass. Målsetningen til Folq er å effektivisere og forenkle prosessen for kunder som søker ...
  • Brukskvalitetstesting av de nye nettsidene til Lillehammer Olympiapark 

   Bye, Linda; Storsveen, Trine Jeanette (Bachelor thesis, 2005)
   Vi har foretatt en brukskvalitetstest av nettstedet til Lillehammer Olympiapark AS. Denne testingen fant sted på Høgskolen i Gjøvik med tre representanter fra hver av de tre målgruppene (turist, næringsliv, idrett). Selve ...
  • Building Effective Interactions - Making children aware and protecting their privacy in online environments 

   Pathak, Nakul (Master thesis, 2021)
   Med økt antall mobiltelefonbrukere og chatapplikasjoner medfører fordelene også risikoen ved å bruke den. Barn har blitt utsatt for seksuell pleie og overgrep. Med økende bruk av chat-applikasjoner til forskjellige formål, ...
  • By- og parktrær: Ivaretagelse som trevirke gjennom systemdesign, og eksemplifisering av et endeprodukt gjennom formgiving. 

   Bøvre, Katinka Yun Bøhn (Master thesis, 2021)
   Oppgavens mål har vært å kartlegge hva som skjer med by- og parktrær i dag, og hvordan de kan settes i system for å bli utnyttet som trevirke. Videre har en utformingsdel blitt inkludert for å vise eksempler på produkter ...
  • Bærekraftig urban mobilitet 

   Engelsen, Ingvild (Master thesis, 2020)
   I Oslo står transportsektoren for over 60% av alle klimagassutslipp, der personbilen bidrar med nesten 40%. Samtidig sitter Osloborgere mest i kø i Norden, og ettermiddagsrushet er verre enn i London. I tillegg forventes ...