• Interaction Between Manned and Autonomous Ships: Automation Transparency 

   Porathe, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) is on the research agenda of several countries. In Norway a 120 TEU autonomous container feeder is currently being built. Hopes are attached to safety as well as costs and efficiency ...
  • Interaction Design in a 4D sea map 

   Surén, Stian (Master thesis, 2015)
   Background ROVs are becoming a huge part of the maritime industry today. As the industry is looking to exploit more of the subsea potential, ROVs are there to take on difficult tasks several hundred meters below sea level. ...
  • Interaction design of and information system for the shellfish industry 

   Håland, Ingrid (Master thesis, 2011)
   Skalldyrnæringen er under utvikling, men det fins flere utfordringer når det gjelder kommunikasjon og informasjonsdeling. For å oppnå effektivitet og vekst i næringen er det behov for et system for å samle og registrere ...
  • Interaction Design Project Encouraging Contact Between Elderly and Children 

   Bjerkvold, Irina; Niewiadomska, Sabina Malgorzata; Pignoni, Giovanni; Zhou, Yijie (Chapter, 2018)
   Contact and bonding between grandparents and grandchild might not be easy to achieve, but still, both parts might benefit from communicating with each other, sharing experiences. This paper describes a student project, ...
  • interacTV 

   Vatne, Jon Rønning (Bachelor thesis, 2007)
   Prosjektet bygger på en idé som går ut på å gjøre det mulig å skape filmer hvor den som ser filmen kan være med å bestemme hva som skal skje i filmen. interacTV er et nettbasert system som gjør dette mulig. I dette ...
  • Interaksjonsdesign for driftsstyrings-systemer i idrettsanlegg. 

   Glåmseter, Øystein Andreas (Master thesis, 2016)
   Prosessindustrien er i en rivende utvikling som vil prege mange bedrifter og ansatte i årene som kommer. Utviklingen av nye styringssystemer og lettfattelige grensesnitt i denne bransjen er bare i startgropen og industrien ...
  • Interaksjonsdesign fra et tjenesteperspektiv: Å styre forventninger og skape opplevelser for Hurtigrutens distansepassasjerer 

   Sorgendal, Ingrid Kvam; Thomassen, Hanne Ekran (Master thesis, 2013)
   Fokuset på tjenester ser ut til å øke, og det er behov for designere som behersker tjenestemetodikk. Denne oppgaven utforsker hvordan bruk av tjenestemetodikk påvirker et interaksjonsdesignprosjekt. I prosjektet anvendes ...
  • Interaksjonsdesign i smidige prosesser: et casestudie rundt intergrering av interaksjonsdesign i smidige utviklingsprosesser innen norsk næringsliv 

   Thorkildsen, Therese S. A. (Master thesis, 2014)
   NORSK: I dagens samfunn produseres det nye teknologiske løsninger og produkter daglig. Behovet for å sikre at funksjonalitet og design innen disse tilfredsstiller målgruppens behov og forutsetninger har i takt med den ...
  • Interaksjonsdesign i teori og praksis: en fenomenologisk studie av en overordnet prosessmodell fra faglitteraturen i den norske interaksjonsdesignbransjen 

   Frøshaug, Marthe (Master thesis, 2015)
   NORSK: Fagdisiplinen interaksjonsdesign har siden den ble definert på 1980-tallet utviklet seg i tråd med den teknologiske fremveksten. Faglitteraturen innen feltet oppdaterer seg som en følge av denne utviklingen. Dette ...
  • Interaktiv løsning for fremstilling av reiselivsprodukter: Administrasjonsgrensesnitt for publisering av norske reiselivsprodukter på nett 

   Skaaden, Maria; Reehorst, Emmy Helene (Master thesis, 2012)
   Bakgrunn for oppgaven Formålet til Visit Norway er å selge Norge som reisedestinasjon til både nordmenn og utenlandske turister. Visitnorway.com er hovedmarkedsføringskanalen for norsk reiseliv og inneholder i dag over 24 ...
  • Interaktivt multimedieprogramkonsept 

   Hermans, Øyvind; Aarre, Mia Helene; Andersson, Martin Brynildsrud (Bachelor thesis, 2010)
   I vårt prosjekt skal lages et nettsamfunn som skal ligge i bunn for en fjernsynssending. Alt av innholdet og materialet på denne nettsiden kan være aktuelt å ta i bruk på fjernsynssendingen. Vi ønsker å bruke så mange ...
  • Interface design for retired tourist, to improve their experiences in the country of travel. 

   Calero Andres, Angel Moises (Master thesis, 2013)
   Retired people in 1st world countries of Europe, such as Norway, Sweden, Denmark,Germany and the Netherlands are currently enjoying good retirement benefits. One wayto make use of these benefits is to travel. However, wheri ...
  • Internett-portal til publiseringsbransjen i Norge 

   Holmen, Anne Marit; Olsen, Jill-Hege; Skjærstad, Tone (Bachelor thesis, 2001)
   Oppgaven går ut på å lage en funksjonell prototype på en internett portal for publiseringsbransjen i Norge, med vekt på tilrettelegging for dynamisk publisering. Her er det lagt mest vekt på funksjonalitet framfor form ...
  • Interoperability in Smart Cities - Urban IoT and designing new city services 

   Gabrielsen, Kristin Rovik (Master thesis, 2017)
   Abstract: Within the scope of a Master Thesis I explored the communities and movements surrounding the concept of Smart City. By conducting multiple interviews and workshops I was able to highlight the lack of user-involvement ...
  • Intra Pure: Vaskerennen for alle 

   Øberg, Sverre Wiik (Master thesis, 2010)
   Samarbeidspartner Masteroppgaven er gjennomført i samarbeid med Intra AS, en norsk produksjonsbedrift lokalisert i Malvik utenfor Trondheim. Intra er eid av industrikonsernetTeka Industrial SA og produserer kjøkkenvaske ...
  • Introducing gleaning to Norway 

   Hoff, Kristine Lygre; Frey, Julie Marzano (Master thesis, 2021)
   Formålet med dette prosjektet har vært å designe en løsning for å redusere matsvinn i jordbruket og dekker urbane behov, gjennom nye samarbeid og kanaler. Matsvinn og sult er to motstridene og komplekse problemer, som ...
  • Introducing gleaning to Norway 

   Hoff, Kristine Lygre; Frey, Julie Marzano (Master thesis, 2021)
   Formålet med dette prosjektet har vært å designe en løsning for å redusere matsvinn i jordbruket og dekker urbane behov, gjennom nye samarbeid og kanaler. Matsvinn og sult er to motstridene og komplekse problemer, som ...
  • Investigating the Use of Automatic Facial Expression Analysis for Mental Workload Estimation 

   Horvli, Marlene Sørensen (Master thesis, 2020)
   Estimering av mental belastning er en viktig faktor i innenfor menneske-maskin grensesnitt og for å skape er komfortabelt, tilfredsstillende og trygt miljø. Mange av metodene som i dag blir brukt til a estimere mental ...
  • Irisgjenkjenning under varierende forhold 

   Sagbakken, Hans Christian (Master thesis, 2007)
   NORSK: Biometriske systemer er definert som teknologier som måler og analysere menneskets fysiske kjennetegn. De mest brukte kjennetegnene er hentet fra fingeravtrykk, retina og iris, ansiktsmønster og hånd målinger. ...
  • Is COLREG enough? Interaction between manned and unmanned ships 

   Porathe, Thomas (Chapter, 2017)
   In recent years, there has been a growing interest for autonomous unmanned shipping. Both from research and industry. Between 2013-2015 the EU-project MUNIN investigated the feasibility of trans-ocean unmanned shipping. ...