Now showing items 294-313 of 775

  • Functionality in a second generation tag cloud 

   Nielsen, Mogens (Master thesis, 2007)
   NORSK: Tagging er en form for metadata som har blitt mer og mer populær. Flere og flere nettsider bruker tagging for å beskrive ressursene som finnes i deres system. Disse ressursene kan være bilder på Flickr, eller ...
  • Fysisk format i en digital hverdag. Analyse platebutikkens skjebne i det moderne informasjonssamfunn 

   Nyborg, Ida Kristine; Brekke, Jørn (Bachelor thesis, 2011)
   NORSK: Prosjektgruppa har inngått et samarbeid med Tiger Safari AS om å lage en dokumentarfilm om Tiger og musikk i fysisk format, som samtidig skulle brukes som forskningsgrunnlag for prosjektrapporten. Dette dokumentet ...
  • Gait Recognition using Time of Flight Sensor 

   Ali, Hazem Othman Qasem (Master thesis, 2011)
   Motion capture and analysis has an important role in many fields, therefore it has been for long time and still is an active research field. A large number of applications can benefit from motion capture and analysis, ...
  • Gamification - a study of motivational affordances 

   Engedal, Jan Øyvind (Master thesis, 2016)
   Gamification is the use of game mechanics and game design elements to increase user motivation and enjoyment in non-game related context. This master thesis investigated the potential differences between the 10 most used ...
  • Gamification in Mobile Language Learning: Improving User Satisfaction for Norwegian Immigrants 

   Myhre, Morten Grina (Master thesis, 2015)
   During the previous years, technology has been used for assisting immigrants with language learning in Norway. Using technology to teach languages contributes to increased effectiveness in learning for students. Students ...
  • Gammel avis nytt marked: Programmatisk annonseteknologi og endring 

   Bjørnstad, David Johannes; Kristensen, Simon Alert (Bachelor thesis, 2017)
   Oppgaven går overordnet gjennom mediehistorien for å se hvordan endringer i samfunnet og medievaner påvirker bransjen som ytre drivkrefter. Etterhvert som teknologisk innovasjon, politisk engasjement og befolkninger endret ...
  • Gender differences in household energy decision-making and impacts in energy saving to achieve sustainability: A case of Kathmandu 

   Bindu, Shrestha; Sushil, Bajracharya; Keitsch, Martina; Tiwari, Sudarshan R. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Electrical appliances use increased in the households of Kathmandu city for the last three decades. The use and purchase of appliances have a significant contribution to household energy‐saving behavior. This study examines ...
  • Gesture-Based Ιnteraction: Visual Gesture Mapping 

   Rise, Kasper; Alsos, Ole Andreas (Chapter, 2020)
   Gesture-based interaction allows for interacting with computers, machines and robots in an intuitive way without direct physical contact. The challenge is that there are no agreed-upon interaction patterns for gesture-based ...
  • GML Validation Based on Norwegian Standard 

   Min, Heng (Master thesis, 2010)
   Geographic information plays an important part in people’s life. Especially with the development of computer science and Internet. GIS also went into a new era, from paper works to digital formats. The digital geographic ...
  • GPS-applikasjon for párørende/omsorgspersoner av personer med demens 

   Aaland, Karoline (Master thesis, 2014)
   Denne masteroppgaven er gjennomført ved Institutt for Produktdesign vedNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU).Målet med oppgaven har vært å utvikle en GPS-basert applikasjon for pårørendeav ...
  • Graceful Ageing of Products 

   Goosink, Bram (Master thesis, 2020)
   Products, regardless of their utility, face the challenge of time. Whether it is through wear and tear, changes in personal and societal values, or incompatibility with unforeseen technological advancement, very few designs ...
  • Grafisk profil for Norsk Ynglingklubb 

   Hansen, Hildegunn Lauve; Skogdalen, Beate Kristin (Bachelor thesis, 2002)
   Hovedprosjektet har hatt følgende problemstilling: Gi Norsk Ynglingklubb en ny grafisk profil. Dette vil innbære ny logo, informasjonsbrosjyre for NYK, forslag til nytt tittelhode og design for medlemsbladet Styrbord ...
  • Grayscale & Colored Camera Feeds for Mobile Augmented Reality Navigation 

   Nguyen, Le Chuong Ngu (Master thesis, 2020)
   Mobile augmented reality applications are comprised of three components: the camera feeds, the virtual objects rendered on top of such camera feeds (e.g. virtual navigation signage), and the application interface (e.g. ...
  • Grønnere tungtransport - Hvordan motivere lastebilsjåfører til å kjøre miljøvennlig 

   Wagnild-Antonsen, Ellen (Master thesis, 2019)
   Bakgrunn Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Fram til 2050 har vi som mål å redusere klimagassutslippene med 80 til 95 prosent i forhold til de utslippene vi hadde i 1990. Transport er den største kilden til disse ...
  • Guidelines for making learning spaces Children inclusion in space design to create learning spaces for the future 

   Filarowski, Wanda (Master thesis, 2021)
   Flere og flere mennesker verden rundt har idag tilgang til utdanning, men lav utdanningskvalitet er fortsatt et stort problem. Derfor har FN inkludert God Utdanning som et av deres bærekraftsmål. God utdanning er en ...
  • Guidelines. PI-SEC report 2.4. Regulatory and planning implications for municipalities 

   Nielsen, Brita Fladvad; Gohari, Savis; Baer, Daniela (Research report, 2019)
  • Gurisentret 3D Print 

   Lunde, Lars Erik; Swensen, Marcus Leikfoss (Bachelor thesis, 2021)
   Dette prosjektet er gitt av Smøla Kommune Nærings- og Kultursenter KF i samarbeid med NTNU AddLab og er det avsluttende prosjektet i Bachelor i Webutvikling (BWU) hos Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet. Smøla ...
  • Handheld devices for use within integrated operations in the petroleum industry 

   Blauhut, Daniela (Doctoral thesis at NTNU;2016:112, Doctoral thesis, 2016)
   Handheld devices have been used for several years in integrated operations in the petroleum industry. There is little knowledge of the effects of their design on efficient and safe plant operation, however. Moreover, ...
  • Hatching the Future of Urban Chicken Keeping 

   Melen, Ida Maria Corsepius; Syse, Anna Caroline (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven beskriver designet av to konsepter for etablering av delt urbant hønsehold i borettslag i Trondheim, som har som mål å tilrettelegge for økt livskvalitet og tettere relasjon til naturen. I en tid der ...
  • Hatching the Future of Urban Chicken Keeping 

   Melen, Ida Maria Corsepius; Syse, Anna Caroline (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven beskriver designet av to konsepter for etablering av delt urbant hønsehold i borettslag i Trondheim, som har som mål å tilrettelegge for økt livskvalitet og tettere relasjon til naturen. I en tid der ...