• FM perceptions on occupant impact and the shaping of occupant engagement practice 

   Valle Kinloch, Cristian Roberto; Verhulst, Elli; Pettersen, Ida Nilstad; Junghans, Antje; Berker, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Purpose This paper aims to apply frame analysis to explore the mental models by which building managers interpret the impact of building occupants on energy use and rationalize their approach to occupant engagement. De ...
  • Fogscreen: A New Generation of Display 

   Omer, Niyan (Bachelor thesis, 2013)
   ENGLISH:The technology of immaterial projection systems are in constant development and will be more applicable on the market in the future. Therefore, there is a need for color management to improve the image reproduction ...
  • Food Waste: A practice-oriented design for sustainability approach 

   Hebrok, Marie (Doctoral theses at NTNU, 2020:177, Doctoral thesis, 2020)
   Summary of the thesis This dissertation develops a practice-oriented design for sustainability (PODS) approach to explore opportunities for reducing household food waste by design. Through this approach it has produced ...
  • Forebyggingsverktøy for barn med skolevegring - Veien mot en tryggere skolehverdag 

   Skogsfjord, Ingeborg Bakke (Master thesis, 2018)
   Denne masteroppgaven skal presentere et forebyggingsverktøy for barn som lider av skolevegring. Skolevegring representerer en alvorlig trussel for både læring og sosial utvikling, og det er derfor viktig å ta tak i problemet ...
  • Forelesningsvideo: hvordan forbedre gjenbruksverdien? 

   Repp, Synne Kvamme (Master thesis, 2006)
   NORSK: Hensikten med denne masteroppgaven har vært å undersøke hvordan man kan øke gjenbruksverdien til forelesningsvideoer. Uten noen form for tilrettelegging, vil et slikt opptak være lite aktuelt som læringsressurs ...
  • Forhåndskjøp av billetter for kollektiv tilbringertransport til flyplass 

   Haddal, Tuva Elise (Master thesis, 2019)
   En stor andel av passasjerer som reiser med fly, bruker kollektive tilbringertjenester for å komme seg til eller fra flyplassen. Disse passasjerene har noen særegne preferanser i valget av billetten de kjøper, når de skal ...
  • Formidling av elgfare til sjåføren 

   Sæter, Frøydis; Fjeldstad, Gjøril Borchgrevink (Master thesis, 2020)
   Hensikten med prosjektet har vært å designe en løsning som reduserer elgkollisjoner på veibanen, ved å gjøre sjåføren oppmerksom på risikobildet slik at sjåføren reduserer hastigheten. Oppgaven er skrevet på eget initiativ ...
  • Formidling av elgfare til sjåføren 

   Sæter, Frøydis; Fjeldstad, Gjøril Borchgrevink (Master thesis, 2020)
   Hensikten med prosjektet har vært å designe en løsning som reduserer elgkollisjoner på veibanen, ved å gjøre sjåføren oppmerksom på risikobildet slik at sjåføren reduserer hastigheten. Oppgaven er skrevet på eget ...
  • Forretningsmodell for youtubere 

   Kowalewska, Magdalena (Bachelor thesis, 2015)
   YouTube er i dag verdens største nettsted for opplastning, visning og deling av videoer. De som publiserer innhold på YouTube i dag, kalles youtubere. Innhold på YouTube gir mange muligheter for å tjene penger. Kombinasjon ...
  • Forskning og videreutvikling av forbrenningstoalett for bruk i anleggsbransjen 

   Strømme, Espen (Master thesis, 2019)
   Forbrenningstoalett har blitt brukt over flere år i anleggsbransjen som et alternativ til vannklosett. Ved prosjektets start hadde forbrenningstoalett et negativt rykte i dette markedet basert på sluttbrukernes dårlige ...
  • Fra arbeidstaker til pensjonist: Smertepunkter og muligheter i tverretatlig utvikling av sammenhengende tjenester 

   Orten, Camilla; Runde, Karoline Aurvåg (Master thesis, 2021)
   Digitalisering skaper store besparelser for samfunnet og gir mulighet for sømløse digitale tjenester på tvers av administrative sektorer. Å planlegge pensjon er imidlertid preget av et lite brukervennlig tjenestetilbud med ...
  • Fra arbeidstaker til pensjonist: Smertepunkter og muligheter i tverretatlig utvikling av sammenhengende tjenester 

   Orten, Camilla; Runde, Karoline Aurvåg (Master thesis, 2021)
   Digitalisering skaper store besparelser for samfunnet og gir mulighet for sømløse digitale tjenester på tvers av administrative sektorer. Å planlegge pensjon er imidlertid preget av et lite brukervennlig tjenestetilbud med ...
  • Fra ekte til falsk - Hvordan interaksjonsdesign kan bidra til å problematisere konstrueringen av falske nyheter 

   Bendiksen, Helene (Master thesis, 2017)
   I 2016 ble vi introdusert for falske nyheter i forbindelse med den amerikanske valgkampen. Dette begrepet har fått mye oppmerksomhet i mediene, og det var ikke overraskende at fenomenet fant veien til sosiale medier. Sosiale ...
  • Fractures in the faculty: the state of sustainable design teaching in the UK 

   Chamberlin, Lucy; Greenham, Tony; Davis, Sevra (Chapter, 2018)
   Design is integral to the UK economy, and with the rise of service design and design thinking has also become a means of addressing society’s greatest challenges – such as social and environmental sustainability. Design ...
  • Framing an eclectic practice; Historical models and narratives of product design as professional work 

   Lie, Ulrik (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2011:276, Doctoral thesis, 2011)
  • FRAMING HUMANITARIAN ACTION THROUGH DESIGN THINKING 

   Nielsen, Brita Fladvad (Doctoral thesis at NTNU;2015:276, Doctoral thesis, 2015)
  • Fremtidens akvarium 

   Knudsen, Maren Sjåholm; Elboth, Elisabeth Ancher (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven er et mulighetsstudie, gjort i samarbeid med Akvariet i Bergen. I en tid hvor havets helse er under økende press, kan akvarier spille en sentral rolle i å bidra til kunnskap og engasjement for havrommet. ...
  • Fremtidens akvarium 

   Elboth, Elisabeth Ancher; Knudsen, Maren Sjåholm (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven er et mulighetsstudie, gjort i samarbeid med Akvariet i Bergen. I en tid hvor havets helse er under økende press, kan akvarier spille en sentral rolle i å bidra til kunnskap og engasjement for havrommet. ...
  • Fremtidens landbaserte produksjonsanlegg for settefisk 

   Skatvold, Mari (Master thesis, 2012)
   Masteroppgaven er gjennomført i samarbeid med SINTEF Fiskeri og havbruk AS, avdeling for havbruksteknologi og Marine Harvest Norway.Tema for oppgaven har vært fremtidens settefiskanlegg. Oppdrettslaksen starter livet sitt ...
  • Fremtidens medieproduksjon av FIRST LEGO League 

   Edvardsen, Anders; Kristiansen, Roy Martin (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Oppdragsgiver for denne bacheloroppgaven er stiftelsen FIRST Scandinavia som har et formål om å oppmuntre barn og unge til å utvikle teknisk og naturvitenskapelig kompetanse. Som en forlengelse av dette ...