Show simple item record

dc.contributor.advisorKlomsten, Anne Torhild
dc.contributor.authorKjeldseth, Malene Magnussen
dc.date.accessioned2016-12-01T14:21:05Z
dc.date.available2016-12-01T14:21:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2424050
dc.description.abstractI denne studien er det fokus på elevenes opplevelse av de relasjonene som skapes mellom dem og lærerne. Formålet er å se nærmere på hvordan relasjonene etableres, hva som av elevene oppleves som sentralt i utviklingen av relasjonene, og hvordan elevene opplever deres trivsel og læring i sammenheng med dette. Målet er at denne studien skal bidra til å belyse elevenes perspektiver og føre til økt fokus på gode relasjoner i skolen. Studien belyser følgende problemstilling: ”Hva opplever elever i videregående skole som sentralt i etableringen og utviklingen av gode relasjoner til lærerne?” Med bakgrunn i problemstillingen er det benyttet en kvalitativ tilnærming. Dette for å få et innblikk i informantenes egne tanker og erfaringer om hvordan de opplever relasjonene de er en del av i skolen. Studien baserer seg på en gruppesamtale med tre avgangselever i videregående skole. Deres opplevelser viser at relasjonene som etableres er av stor betydning for deres opplevelse av skolen, og spiller inn på hvilke fag de foretrekker. Det kommer frem at en relasjon som kan betraktes som negativ bidrar til å minske elevenes tro på seg selv og egen kompetanse, mens den positive relasjonen hjelper elevene til å tro på seg selv og til å mestre de faglige utfordringene. Læringsmiljøet i skolen og relasjonene som etableres er sterke påvirkningsfaktorer for motivasjon, og fremkommer som sentrale faktorer for hvordan elevene opplever skolehverdagen. Undersøkelsen viser at lærere som har en god evne til å lære bort faget, også er de lærerne elevene føler en god relasjon til. Samtidig synes lærerens evne til å vise trygghet og omsorg i relasjonene å være av betydning for elevenes trivsel. Resultatene fra undersøkelsen er drøftet i lys av teori og tidligere forskning, i samspill med mine tanker og refleksjon om hva funnene har å si for elevene og lærerne.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Føler vi bare er der for å bli satt karakter på" : en kvalitativ studie av elever i videregående skole sine opplevelser av relasjonene til lærernenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record