Show simple item record

dc.contributor.advisorSægrov, Sveinungnb_NO
dc.contributor.advisorSoleng, Åsenb_NO
dc.contributor.authorHansen, Geir Richardnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:32:25Z
dc.date.available2014-12-19T12:32:25Z
dc.date.created2012-11-11nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier567030nb_NO
dc.identifierntnudaim:7164nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/242339
dc.description.abstractBakgrunnen for oppgaven er et ønske om å redusere lekkasjetapet på vannledningsnettet i Narvik by. Reduksjon av lekkasjetapet kan gjøres ved utskiftning/rehabilitering av ledninger, lokalisering og reparasjon av lekkasjer og trykkreduksjon.Målet med prosjektet er å gi et grunnlag for videre arbeid med reduksjon av lekkasjer, ved hjelp av fin-lokalisering, trykkreduksjon og generell planlegging av hvilke ledningsstrekk som skal saneres i de kommende år.I rapporten gjennomgås vannbalanse for lekkasjesonene på ledningsnettet i Narvik, lekkasjetap med ulike indikatorer presenteres og lekkasjesonene rangeres. Det utredes muligheter for reduksjon av lekkasjetapet ved å redusere trykket der det er praktisk gjennomførbart. Videre sammenlignes lekkasjetapet i Narvik med andre kommuner og forslag til organisering av lekkasjesøk fremstilles.Utarbeidelsen av vannbalansen er gjort på grunnlag av foreliggende data om målt forbruk på kommunalt ledningsnett, innrapporterte målerverdier fra større abonnenter og folkeregisterdata. Det er i enkelte tilfeller manglende data fra målere på ledningsnettet som har måttet blitt erstattet av erfaringsdata som gir visse muligheter for feil. Resultatene viser et totalt vanntap på ca. 55 % for Narvik. Etter sonebalanse er satt opp og lekkasjesonene rangert er sone 7, 12, 10 og 4 rangert som verst. Disse tre sonene står for ca. halvparten av det totale lekkasjetapet. Resultatene fra simuleringene ved en trykkreduksjon i sone 12 gir en lekkasjereduksjon på ca. 13 % i denne sonen. Ut fra erfaringer fra andre kommuner og størrelsen på forsyningsområdet i Narvik anbefales det å benytte ca. et halvt årsverk til lekkasjelytting.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for vann- og miljøteknikknb_NO
dc.subjectntnudaim:7164no_NO
dc.subjectMIBYGG Bygg- og miljøteknikk (2 årig)no_NO
dc.subjectVann og miljøno_NO
dc.titleKontroll av vannlekkasjer i Narviknb_NO
dc.title.alternativeControl of water leaks in Narviknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber64nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for vann- og miljøteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record