Show simple item record

dc.contributor.advisorSteiro, Trygve
dc.contributor.authorLarsen, Eli Beate
dc.date.accessioned2016-11-25T15:05:47Z
dc.date.available2016-11-25T15:05:47Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2423086
dc.description.abstractOmorganisering som er gjennomført i staten de senere år, ser ut til å ha bidratt til at arbeidstakerne har fått en større arbeidsmengde. Flere opplever å ha for lite tid til å utføre arbeidsoppgavene skikkelig, samtidig som det er indikasjoner på at arbeidsmiljøet har blitt dårligere i flere virksomheter Det er også gjennomført flere andre forskningsstudier som illustrerer at arbeidstakere kan bli demotiverte og miste lojaliteten til bedriften i forbindelse med organisasjonsendringer (Meyer & Allen 1997, Brockner, DeWitt, Grover & Reed 1990, Mone 1994, gjengitt i Amundsen & Kongsvik, 2010). I den siste tiden har vi hatt nettopp en slik situasjon på min arbeidsplass, der den tekniske staben har opplevd å ha en veldig stor arbeidsbelastning over lengre tid. Arbeidsoppgavene har økt, det stilles større krav til organisasjonen spesielt i forhold til HMS-arbeid, uten at antallet ansatte har økt. Vi har derimot opplevd å bli færre ansatte, og dette har medført en økt arbeidsbelastning for enkelte ansatte. I forbindelse med at det ble meldt inn en bekymringsmelding til hovedverneombudet, ble det igangsatt en prosess for å gjøre tiltak for å redusere arbeidsbelastningen for denne gruppen. Målet var og er og sammen finne til løsninger på de utfordringene vi opplever, og skape trivsel og motivasjon hos de ansatte. Min masteroppgave er en analyse av denne prosessen vi har satt i gang, og jeg har sett på hvilke faktorer de ansatte selv mener er viktige for å trives og være motiverte i jobben. Hvilke faktorer har vært avgjørende i forhold til arbeidspresset de ansatte opplever og den mistrivselen som har vært? Hva er viktige motivasjonsfaktorer for de ansatte? Og hva mener de ansatte selv er det viktigste tiltakene vi må gjennomføre, for og sammen skape en arbeidshverdag som er levelig for alle. Disse spørsmålene har jeg prøvd å finne svar på gjennom dette forskningsprosjektet. Dette er viktig fordi ifølge Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli (2001) kan utbrenthet eller distanseringsadferd utvikles uavhengig av yrkeskategori når jobbkravene er høye og arbeidsressursene er begrenset. Hovedfunnene i min undersøkelse er at et godt arbeidsmiljø preget av gode kollegiale forhold, sosial støtte og positivisme er veldig viktig for trivsel og motivasjon. Interessante og meningsfylte arbeidsoppgaver anpasset til den kompetansen hver enkelt ansatt har, slik at en føler mestring i hverdagen, er også viktig. Kravene fr arbeidsgiver må avstemmes med den ii enkelte ansattes ønsker om utvikling og kompetanseheving. En tydelig og inkluderende ledelse fremheves også. De fleste ønsker å utføre sin jobb uten detaljstyring fra leder, samtidig som de ønsker at leder angir retning, kan gi hjelp og er tilstedeværende. Team arbeid fremheves også som et tiltak som vil gi mere trygghet og bedre motivasjon for de ansatte. Dette ved å kunne jobbe sammen og dele kompetanse med andre. Min analyse har gitt en mere inngående forståelse av situasjonen og problemstillingen jeg har sett på, og vil kunne være et hjelpemiddel for ledelsen til å iverksette tiltak som bedrer arbeidsforholdene til den aktuelle gruppen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleHvordan redusere arbeidsbelastning og skape trivsel og motivasjon blant ansatte?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record