Show simple item record

dc.contributor.authorAnfinsen, Jarle Halvor
dc.date.accessioned2016-11-23T17:48:01Z
dc.date.available2016-11-23T17:48:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2422759
dc.description.abstractOppgaven belyser forhold som ligger bak det at fredede bygg i privat eie forfaller. Bakgrunnen for oppgaven er at Riksantikvaren har som mål at alle fredede bygg i Norge skal være i så god stand fra 2020 at det kun er behov for vanlig vedlikehold. Formålet med oppgaven er å belyse faktorer som kan hindre private eiere av fredede bygg å nå dette målet. Hovedproblemstillingen er å undersøke hvilke «stoppere» som er til hinder for gjennomføringsevnen av tiltak på fredede bygg. Dette er gjennomført ved hjelp av en litteraturundersøkelse som tar for seg litteratur som internasjonale verneprinsipper, bevaringshistorikken i Norge og lovverket som berører bevaringsarbeidet. Riksantikvarens Rundskriv har vært spesielt interessant i forbindelse med forvaltningspraksisen til kulturminnevernet. Undersøkelser utført rettet mot private eiere og deres erfaring er tolket og utvalgte intervjuer er utført. Hovedgrepet i undersøkelsen har vært å foreta en kvalitativ litteraturundersøkelse og intervju for å avdekke forhold som kan være «stoppere». Oppgaven konkluderer med at fokuset hos vernemyndighetene har vært en intern oppbygging av kompetanse og lite reell støtte til de private eierne av fredede bygg. Vernemyndighetene har erkjent at en må samordne instruksene slik at eiere av fredede bygg får klarere tilbakemeldinger. Blant private eiere er det også kunnskapsmangel. Det mangler håndverkere med kompetanse innen bygningsvern. Lovverket er komplisert og vanskelig tilgjengelig for alle parter og det er forlite økonomisk støtte til restaureringsprosjekter.nb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleHer får vi ingenting gjort. Studie av de utfordringene som møter private eiere av fredede bygg.nb_NO
dc.title.alternativeHere we got nothing done. A study of the challenges that meets the private owners of listed buildings.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Architecture and design: 140nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record