Show simple item record

dc.contributor.advisorKlungseth, Nora Johanne
dc.contributor.advisorBjørberg, Svein
dc.contributor.authorLundestad, Fredrik
dc.date.accessioned2016-11-23T16:29:26Z
dc.date.available2016-11-23T16:29:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2422741
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven handler om å belyse hvordan offentlige byggherrer jobber for å oppnå «gode bygg» gjennom sine byggeprosesser. Definisjonen gode bygg tar utgangspunkt i Meld. St. 28. «Gode bygg for eit betre samfunn» fra 2011/2012, hvor det i denne oppgaven er vektlagt bærekraftige- og brukertilpassede bygg. Oppgaven studeres gjennom et Facilities Management-perspektivet (FM-perspektivet), som kan beskrive som en måte å studere hvordan planleggingen og gjeninnføringen av byggeprosessen påvirker sluttresultatet. De stadig økende kravene til at bygg skal ivareta miljøet, være kostnadseffektive, tilpassede brukeren og bidra til noe positivt til samfunnet rundt, gjør dette teamet meget dagsaktuelt. Problemstillingen i denne oppgaven er derfor «hvordan arbeider offentlige byggherrer for å oppnå «gode bygg» gjennom byggeprosessen, sett i et FM-perspektiv?». For å samle inn data er det benyttet casestudier i forbindelse med denne oppgaven, hvor det totalt deltok fem offentlige byggherrer i undersøkelsen. De fem casene består både av kommunale, fylkeskommunale og statlige byggherrer. Det er benyttet flere metoder for innhenting av data, både kvantitative og kvalitative metoder, hvor det er benyttet intervjuer, spørrematrise, dokumentstudier og observasjon. Det er foretatt en triangulering av metoder, datakilder og teori. Dette er utført med tanke på å belyse problemstillingen fra flere sider, noe som er gjort for å øke troverdigheten til oppgaven. Det teoretiske grunnlaget i denne oppgaven knytter seg i hovedsak til byggeprosess, facilities management, bærekraftige bygg og brukertilpasning. Resultatet viser at offentlige byggherrer har flere fellestrekk i gjennomføringen av byggeprosessene. Arbeidet i de tidlige fasene i byggeprosessen hos de offentlige byggherrene ser ut til å være viktige for det endelige bygget, og er avgjørende i arbeidet for å oppnå «gode bygg». Dette innbefatter utvikling og implementering av strategi i byggeprosessen, engasjerer brukere og avdekke deres behov, samt ta hensyn til økonomiske, samfunnet og miljø konsekvenser knyttet til bygget. Det fremkommer også mulige forbedringsområder i planleggingen av «gode bygg» hos de offentlige byggherrene. Dette knytter seg til beregninger av livssykluskostnader, livsløpsplanlegging av produkter, samt fokus på tilpasningsdyktighet i byggene. Selv om det fremkommer mulige forbedringspotensial, viser resultatene at de offentlige byggherrene arbeider for å ivareta det økonomiske-, samfunns- og miljø perspektivet ved bygget.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleSett i et FM-perspektiv, hvordan arbeider offentlige byggherrer gjennom byggeprosessen for å oppnå gode bygg?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record