Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorIvanovic, Igornb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:31:27Z
dc.date.available2014-12-19T12:31:27Z
dc.date.created2011-09-01nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier438257nb_NO
dc.identifier.isbn82-471-2666-0 (electronic ver.)nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-2665-3 (printed ver.)nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/242159
dc.description.abstractThe biofilm membrane reactor (BF-MBR) is a wastewater treatment system that combines biological wastewater treatment with a biofilm process and with membrane separation for clarification and purification of biologically treated wastewater. Work in this thesis is experimentally based on laboratory pilot scale systems specially built, developed and modified for the research purposes in this thesis. The work in this thesis is presented through six main themes (research chapters (RC)): RC1: Overview of previous research on knowledge on particle separation in a movingbed-biofilm reactor (MBBR) process RC2: Overview of previous research on membrane bioreactors (MBR) based on attached (biofilm) growth. RC3: Results from empirical studies on the influence of aeration on membrane performances in the BF-MBR RC4: Results from mathematical and empirical studies on influence of membrane reactor design on membrane performances in the BF-MBR RC5: Results from empirical studies on influence of nitrogen removal on membrane performances in the BF-MBR RC6: Results from empirical studies on influence of coagulation and flocculation on overall performances in the BF-MBR The main contributions (C) are: C1: An overview of the research literature on empirical studies of knowledge on MBR with biofilm implementations and separation techniques in the movingbed-biofilm reactor C2: Proposing a method for defining optimum aeration rates for the membrane unit based on minimizing the amount of submicron particles. C3: Improvement in membrane performances by changing the membrane reactor geometry. C4: Demonstration of feasibility of sustainable operation of proposed system with biological nitrogen removal treatment configurations. C5: Improvement of membrane and overall process performance with addition of different additives. Results from the research work in this thesis are based on five main empirical studies using a pilot scale biofilm MBR (BF-MBR) setup where overall system performance and membrane performance has been studied. The thesis is structured as a paper collection based on seven papers, where the first two are review papers and other five are results of the original research. In addition, there are three publications based on original research from the study that were published during the early stages of the project studies, presented only with the references and abstracts as secondary papers.nb_NO
dc.description.abstractEn biofilm membran reaktor (BF-MBR) er et rensesystem for avlopsvann som kombinerer biologisk rensing ved bruk av en biofilm prosess, og med membranseparasjon for filtrering og rensing av det biologisk renset avlopsvannet. Denne avhandlingen er basert pa eksperimentelle arbeider med pilot enheter og laboratoriesystemer som er spesielt bygd, utviklet og modifisert for forskningsformalene i dette studiet. Arbeidet i denne avhandlingen er presentert gjennom seks hovedtema (forskning kapitler (FK)): FK1: Oversikt over tidligere forskning og kunnskap om partikkelseparasjon i en moving-bed-biofilm reaktor (MBBR) prosess FK 2: Oversikt over tidligere forskning pa membran bioreaktorer (MBR) basert pa vekst av fastsittende biomasse (biofilm). FK 3: Resultater fra empiriske studier om hvordan lufting pavirker membranens prosessegenskaper i en BF-MBR FK 4: Resultater fra matematiske og empiriske studier om hvordan membranreaktor design pavirker membranens separasjonsegenskaper i en BF-MBR FK 5: Resultater fra empiriske studier om hvordan membranprosessen pavirkes av nitrogenfjerning i en BF-MBR FK 6: Resultater fra empiriske studier om hvordan koagulering og flokkulering pavirker den generelle prosessen i en BF-MBR De viktigste bidragene (B) er: B1: En oversikt over forskningslitteratur om empiriske studier og kunnskap om MBR med anvendelse av biofilm prosesser og separasjon teknikker brukt i en movingbed-biofilm reaktor B2: Foreslag pa en metode for a definere optimal lufting for membranenheten basert pa a minimere mengden av sub-mikron partikler. B3: Forbedring i membranens ytelsesevne ved a endre pa membranreaktorens geometri. B4: Demonstrasjon av mulighetene for en barekraftig drift av foreslatte system med konfigurasjoner av biologisk nitrogenfjerning. B5: Forbedring av bade membran og generelle prosessytelser ved bruk av forskjellige tilsetningsstoffer. Resultater fra forskningsarbeidet i denne avhandlingen er basert pa fem empiriske studier utfort med en pilot biofilm MBR (BF-MBR) apparatur, der generelle systemytelse og membranytelse er studert. Avhandlingen er strukturert som en samling av syv publikasjoner, der de to forste er ”review” artikler og folgende fem artikler er resultatene fra original forskningen. I tillegg er tre publikasjoner basert pa original forskning fra studiet som ble publisert i en tidlig fase av arbeidet presentert som sekundare artikler, kun angitt med referanser og sammendrag.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2011:69nb_NO
dc.relation.haspartIvanovic, I.; Leiknes, T.O. Particle separation in moving bed biofilm reactor – applications and opportunities. .nb_NO
dc.relation.haspartIvanovic, I.; Leiknes, T.O.. The biofilm membrane bioreactor (BF-MBR) - a review. .nb_NO
dc.relation.haspartIvanovic, Igor; Leiknes, TorOve. Impact of aeration rates on particle colloidal fraction in the biofilm membrane bioreactor (BF-MBR). Desalination. (ISSN 0011-9164). 231(1-3): 182-190, 2008. <a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2007.11.046'>10.1016/j.desal.2007.11.046</a>.nb_NO
dc.relation.haspartIvanovic, I.; Leiknes, T.. Membrane reactor design as a tool for better membrane performance in a biofilm MBR (BF-MBR). Desalination and Water Treatment. (ISSN 1944-3994). 25(1-3): 259-267, 2011. <a href='http://dx.doi.org/10.5004/dwt.2011.1912'>10.5004/dwt.2011.1912</a>.nb_NO
dc.relation.haspartIvanovic, Igor; Leiknesa, Tor Ove. Improved performance through particle surface modifications by coagulation with inorganic coagulants in a BF-MBR. .nb_NO
dc.titleApplication of biofilm membrane bioreactor (BF-MBR) for municipal wastewater treatmentnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for vann- og miljøteknikknb_NO
dc.description.degreePhD i vann- og miljøteknikknb_NO
dc.description.degreePhD in Hydraulic and Environmental Engineeringen_GB


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel