Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHolte, Kjerstinb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:31:24Z
dc.date.available2014-12-19T12:31:24Z
dc.date.created2011-05-26nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier419254nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/242146
dc.description.abstractAs the water and wastewater network in Europe is declining, the recommendation is to move towards Asset Management, as this is a proactive approach to system rehabilitation. This thesis has been written at LNEC, Portugal, in cooperation with the AWARE-P team, who is developing a software to deal with future planning of rehabilitation of the network. The work has been to collect the need of data in their modules, looking at data collected from other rehabilitation softwares and comparing it to what is available in Gemini VA to value the use of Gemini VA for rehabilitation planning support. Planning tools for rehabilitation of water and wastewater networks is still in the developing phase. The programs are often data hungry, and collecting data is time demanding. Gemini VA represent a good software for collecting base data used in rehabilitation planning, and is the most used water and wastewater maintenance software in Norway. It's important to identify the limits and possibilities of the software for future development, and the goal of this thesis has been to look into improvements of the software to give better data at a lower time cost. In the Asset Management approach the condition of the network must first be decided. This analysis can be done with basic data such as material, construction year, dimension and condition factor from surveys done on the network (CCTV etc). When the condition is determined, assessments within cost, performance and risk can be completed at the strategic, tactical and operational level. Gemini VA can provide a lot of base data, but even though the data is available, the preparations is time demanding, and the only data validation feature available, is a material-dimension-construction yearvalidation. Therefore historical data, and the rest of the structural data, must be validated manually. Gemini VA should try to move towards an Asset Managment approach by including more validation reports, pre made statistical reports, and visualisation effects of the statistics. The software should also include cost, more information on stormwater assets, water quality tests and more pumpingstation and treatment plant information. Gemini VA can be used to collect data for a national statistical database for utilities with low or poor record of historical data to retrieve statistical numbers for planning (failure rate for different materials, etc).nb_NO
dc.description.abstractVann- og avløpsnettet i Europa er i forfallende tilstand, og anbefalninger for å forbedre dette er at driften og rehabiliteringsplanleggingen bør vendes mot en proaktiv forvaltning, kalt Asset Managment, eiendelsforvaltning. Denne oppgaven er skrevet hos forskningsinstitusjonen LNEC i Portugal, i samarbeid med AWARE-P prosjektet som skal utvikle en programvare for fremtidig rehabiliteringsplanlegging av VAnettet. Innsamling av data for bruk i deres moduler, studering av data brukt i andre rehabiliteringsprogram og sammenligning av disse med tilgjengelig data i Gemini VA er gjort for å se hvor godt Gemini VA egnerseg som støtte i denne type planlegging. Planleggingsverktøy for rehabilitering av VA-nett er fortsatt i utviklingsfasen og de allerede utviklede programmene er datasultne og innsamlingen av dataene er tidskrevende. Gemini VA representerer en god programvare for innsamling av grunnlagsdata til bruk i planlegging av rehabilitering, og er det mest brukte programmet i Norge for å systematisere drift og vedlikeholdsdata i VA-nettet. Det er derfor viktig å se på begrensningene og mulighetene programmet kan bidra med i fremtiden. Målet med denne oppgaven har vært å se på forbedringer av programmet og på bruken av innsamlede data, for å gi bedre data til en mindre tidskrevende pris. I fremgangsmåten til Asset Managment må tilstanden til nettverket først defineres. For å gjøre dette må grunnleggende data samles (material, anleggsår, dimensjon og tilstandsfaktor hentet fra undersøkelser hvis tilgjengelig) slik at man kan gjennomføre undersøkelser innen kostnad, funksjon og risiko på et strategisk-, taktisk- og driftsnivå. Gemini VA kan gi en god mengde grunnlagsdata i fremtidsplanlegging, men selv om dataene er tilgjengelige, er det tidskrevende forberedelser som må gjennomføres, og det er kun én valideringsfunksjon i programmet (material-dimensjon-anleggsår). Historiske data, og resten av de strukturelle dataene, må valideres manuelt. Gemini VA burde bevege seg mot Asset Management ved å inkludere flere validerings raporter, forhåndslagde statistiske rapporter for fremtidsplanlegging og bedre statistiske visualiseringseffekter. Programmet burde også inkludere kostnad, mer informasjon rundt overvannshåndtering, vannprøver tatt på nettet og mer informasjon rundt pumpestasjoner og renseanlegg. Gemini VA kan blir brukt datainnsamling til en nasjonal statistisk database hvor kommuner med lite eller dårlig samling av historiske data kan hente statistiske tall for gjennomføring av planleggingsverktøy (feilrate til ulike materialer,etc.).nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for vann- og miljøteknikknb_NO
dc.titleUse and Collection of data in Gemini VA in Asset Managementnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for vann- og miljøteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel