Show simple item record

dc.contributor.advisorEllingsen, Tanja
dc.contributor.authorHaagensen, Anne Haugen
dc.date.accessioned2016-11-16T12:46:38Z
dc.date.available2016-11-16T12:46:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2421337
dc.description.abstractEn styrking av folks legitimitet er spesielt viktig i Afrika sør for Sahara, delvis siden en undergravning av legitimitet utgjør en trussel mot regimestabilitet. Politisk tillit er et viktig mål for legitimitet, og som myndighetenes leveringsevne er en sentral kilde til. Dette studiet analyserer hvordan myndighetenes leveringsevne, både økonomisk og politisk, påvirker endringer i nivåer av institusjonell tillit. Problemstillingen er todelt: “a) Hvordan kan myndighetenes leveringsevne forklare nedgang i tilliten til institusjoner i Afrika, og b) hvilke implikasjoner har dette for demokratisk konsolidering”. Analysen baserer seg på data fra to påfølgende Afrobarometer runder: Runde 4 (2008/2009) og Runde 5 (2011/2013). Et rammeverk blir konstruert hvor de faktiske- og oppfattede prestasjonene til myndighetenes påvirkning på nivåer av institusjonell tillit blir studert. Et innledende spørsmål ble reist for å kartlegge trender i institusjonell tillit mellom disse rundene, og i motsetning til mine forventninger, viser ikke analysen en stor nedgang i institusjonell tillit. Funnene mine viser, spesielt på individ nivå, at negative oppfattelser av myndighetenes leveringsevne har en negativ innvirkning på institusjonell tillit. I tillegg finner jeg en sammenheng mellom myndighetenes politiske leveringsevne på landnivå og institusjonell tillit, hvor lave nivåer av demokrati og demokratisk tilbakegang har en negativ innvirkning på institusjonell tillit. Jeg finner imidlertid ingen sammenheng mellom et lands inntektsnivå og nivåer av institusjonell tillit. I sum indikerer resultatene på at svak leveringsevne fra myndighetenes side har negative implikasjoner for demokratisk konsolidering i Afrika, men at det fortsatt er ubesvarte spørsmål, som videre studier som inkluderer flere semi- og ikke-demokratiske land mest sannsynlig vil gi mer helhetlige svar på.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleInstitutional trust in sub-Saharan Africa : a study of how government performance - actual and perceived - affects institutional trustnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record