Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorUthus, Marit
dc.contributor.authorKnudsen, Lene Marie
dc.date.accessioned2016-11-16T08:47:53Z
dc.date.available2016-11-16T08:47:53Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2421232
dc.description.abstractTemaet for denne kvalitative studien er en elev med blindhet sin erfaring med selvregulering, i et klasserom der lærere praktiserer TIL-modellen; en modell for tilpasset opplæring. TILmodellen har til hensikt å fremme selvregulering hos elevene (Skaalvik & Skaalvik, 2013). Det har i det siste tiår vært et stadig fokus på selvregulering, og at det må legges vekt på selvregulert læring i alle fag i skolen. Samtidig trekkes det frem at forskning for elever som er synshemmede er svært mangelfullt. Formålet med studien er å få en forståelse for både elevens og lærernes erfaringer, tanker og refleksjoner knyttet til TIL-modellens muligheter og utfordringer for utvikling av selvregulering for elever med sterkt nedsatt syn eller blindhet. Tematikken blir belyst i studien gjennom følgende problemstilling: Hvilke erfaringer har en elev med blindhet og hennes lærere om TIL-modellens tilrettelegging for selvregulering? For å besvare problemstillingen, ble det gjennomført intervjuer med eleven og lærerne. Dette suppleres med observasjon. Konteksten for forskningsstudien var helt unik. Ved bruk av begge metodene kunne jeg få et helhetlig perspektiv på fenomenet og ha mulighet til å gå mer i dybden. Den teoretiske referanserammen belyses opplæring av elever med sterkt nedsatt syn eller blindhet, samt tidligere forskning på området. Deretter tar den for se TIL-modellen. Avslutningsvis belyses teori om selvregulering, selvbestemmelse og psykisk helse. Studiens funn viser til betydningen av lærernes bevissthet, kompetanse og rolle for en elev med sterkt nedsatt syn eller blindhet sin utvikling av selvregulering. Strategier og prosedyrer blir fremhevet for å kunne balansere lærerens rolle mellom nærhet og avstand. Videre viste det seg at disse hovedfunnene gjenspeilet potensialet i TIL-modellen, og hvilket grunnleggende bakteppe dette er for elevens utvikling av selvbestemmelse og selvregulering. Avslutningsvis ses det kort på sammenhengen mellom å både fokusere på systemperspektiv og individets forutsetninger for å gi et forsvarlig opplæringstilbud.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleSelvregulering for en elev med blindhet : en kvalitativ studie innenfor rammen av "TIL-modellen", en didaktisk modell for tilpasset opplæringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel