Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkoglund, Kjell Arne
dc.contributor.authorMilde, Erik Due
dc.date.accessioned2016-11-07T15:00:43Z
dc.date.available2016-11-07T15:00:43Z
dc.date.created2016-06-29
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:14110
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2419908
dc.description.abstractOppgaven er skrevet på bakgrunn av konsekvensutredningen for godsforbindelse til Alnabru godsterminal. Konsekvensutredningen anbefaler et alternativ med tunnel mellom Bryn/Alnabru og Kolbotn, eller lengre sør på Østfoldbanen, samt en kobling til Follobanen. Utredningen har det som et absolutt krav at linjeføringen skal kunne håndtere 750 meter lange godstog og/eller 1500 tonn tunge tog. Hensikten med oppgaven er å anbefale et alternativ som kan gi innspill til endelige linjeføring for godsforbindelse til Alnabru godsterminal. Hovedfokuset i oppgaven er sporgeometrisk utforming. Det er ikke utført kapasitetsanalyse, kostnadsoverslag eller tatt hensyn til støy, geologi og geoteknikk. For å anbefale et alternativ er det prosjektert seks alternativer. Alternativene er prosjektert i henhold til fastsatt dimensjonerende sporgeometri for 750 meter lange og/eller 1500 tonn tunge godstog. Dimensjonerende sporgeometri er fastsatt på bakgrunn av krav og regler, erfaringer fra andre separate godsbaner og beregninger. Beregningene er utført i Microsoft Excel. Aktuelle avgreininger er identifisert i Google Earth Pro og studert nærmere på befaringer. Geografiske sporplaner er utarbeidet i Novapoint 18.30 og AutoCAD Map 3D 2013. Alternativene er vurdert etter sporgeometrisk utforming, tilpasning til lokale forhold og fremtidige planer, samt tilpasning til fremtidig togtrafikk. Beregningene av dimensjonerende sporgeometri viser at det ikke er mulig å dimensjonere banen i henhold teknisk regelverk, med 12,5 stigning, hvis en skal benytte et lokomotiv og 1500 tonn tunge tog i 80 km/t. Dette betyr at det ikke er mulig å trafikkere 1500 tonn tunge tog på det eksisterende jernbanenettet. Derfor er det konkludert med at den separate godsbanen til Alnabru bør dimensjoneres med en stigning på maksimalt 12,5 og at godstogene ikke kan være tyngre enn 1000 - 1400 tonn, ved bruk av et eksisterende lokomotiv og en fremføringshastighet på 80 km/t. Alternativ 3B kom best ut av vurderingen, hovedsakelig på grunn av avgreiningen fra Østfoldbanen på Greverud. Det skilte imidlertid bare 3 poeng mellom alternativ 3B og alternativet som kom dårligst ut av vurderingen. Diskusjonen viser at en spissing av vurderingskriteriene sannsynligvis ikke ville endret det. Derfor er alternativ 3B anbefalt som den beste løsningen.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectErfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane, Jernbane
dc.titleSporgeometrisk utforming av separat godsbane til Alnabru godsterminal
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber149


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel