Show simple item record

dc.contributor.advisorHagen, Knut
dc.contributor.authorÅsberg, Anders Nikolai
dc.date.accessioned2016-10-31T12:49:50Z
dc.date.available2016-10-31T12:49:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2418369
dc.description.abstractKronisk utbredte muskelplager (CWMSC) forekommer hos ca. 20 % av den voksne befolkning, har stor innvirkning på livskvalitet og medfører store kostnader for samfunnet. Det har vært sprikende funn i studier som har vurdert sammenhengen mellom CWMSC og mortalitet. I denne hovedoppgaven er det utført en systematisk litteraturgjennomgang, og basert på denne er det utført en metaanalyse av studier som har vurdert sammenhengen mellom CWMSC og mortalitet. I november 2015 ble det gjort et bredt, metodisk søk i MEDLINE, EMBASE og Science Citation Index Expanded for å identifisere relevante studier i forhold til forhåndsdefinerte inklusjonskriterier. Seks studier ble inkludert i de endelige analysene. Metaanalysen av tre studier med data med ujusterte analyser avdekket en ikke-signifikant sammenheng mellom total dødelighet og CWMSC (MRR 1.69, 95% CI 0.91-3.14). I samleanalyser fra totalt seks studier med data med justerte analyser var assosiasjonen mellom CWMSC og total mortalitet betydelig svakere (MRR 1.13, 95% CI 0.95-1.34). I denne metaanalysen som er basert på relativt få studier, fant vi ingen evidens for at individer med CWMSC hadde høyere mortalitet enn øvrig befolkning. Den ikke-signifikante tendensen i ujusterte analyser forsvant ved justering for forskjeller i livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet og røyking. For ytterligere klargjøring av sammenhengen mellom CWMSC og mortalitet er det behov for flere populasjonsbaserte studier med analyser som tar hensyn til konfunderende faktorer.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleThe mortality of chronic widespread musculoskeletal complaints : a review of existing literaturenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record