Show simple item record

dc.contributor.advisorMo, Rune
dc.contributor.authorDøble, Andreas
dc.contributor.authorStrand, Ingar
dc.date.accessioned2016-10-26T09:27:08Z
dc.date.available2016-10-26T09:27:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2417717
dc.description.abstractHovedoppgaven er en tversnittstudie som har som formål å kartlegge forekomsten av hypotensjon, symptomatisk hypotensjon og ortostatisk hypotensjon i en populasjon med kronisk hjertesvikt. Sammenhengen mellom høyt blodtrykk og hjertesvikt er godt studert, men det er gjort få studier på lavt blodtrykk og hjertesvikt. Det finnes likevel arbeider som viser at lavt blodtrykk hos hjertesviktpasienter gir dårligere prognose enn høyere blodtrykk. Pasienter med hjertesvikt vil være disponert for hypotensjon fordi nedsatt hjertefunksjon i seg selv kan gi lavere blodtrykk. I tillegg har medikamentene som brukes i behandlingen, ofte blodtrykkssenkende effekt. Vi undersøkte pasienter ved Hjertesviktpoliklinikken, St. Olavs Hospital. Blodtrykket ble målt ved hjelp av ambulatorisk blodtrykksmonitorering (ABTM) som gir resultater med høy reproduserbarhet1. I tillegg ble blodtrykket målt i sittende og stående stilling for å avdekke ortostatisk hypotensjon. Bakgrunnsvariabler ble registrert for å definere pasientmaterialet og for å identifisere pasientgrupper med økt forekomst av hypotensjon. Blodtrykksverdier og bakgrunnsvariabler ble studert og analysert ved hjelp av etablerte statistiske metoder. Til sammen ble 29 pasienter inkludert i studien. Gjennomsnittlig blodtrykk var 120/71 ± 15/9 mmHg på dagtid og 111/62 ± 17/11 mmHg om natten. Blodtrykket målt på kontoret var i gjennomsnitt 125/79 ± 23/12 mmHg. Av disse hadde 10 % et gjennomsnittlig blodtrykk på dagtid ved ABTM på < 90 systolisk blodtrykk eller < 60 mmHg diastolisk blodtrykk. Ved tilsvarende definisjon hadde 53,6 % hypotensjon om natten. Vi fant bare 2 pasienter (7 %) med ortostatisk hypotensjon i våre undersøkelser. Likevel svarte 65,5 % at de hadde ett eller flere symptomer på hypotensjon. Med forbehold om lav statistisk kraft i et lite pasientemateriale, ble det ikke funnet klare sammenhenger mellom bakgrunnsvariabler og forekomsten av hypotensjon. Vi så derimot at de som ikke hadde symptomer på hypotensjon, hadde et signifikant lavere diastolisk blodtrykk i løpet av døgnet og flere hypotensive enkeltmålinger på ABTM.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleHypotensjon ved kronisk hjertesviktnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record