Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorResnes, Tron
dc.contributor.authorDanielsen, Eskil
dc.contributor.authorHolberg, Sindre
dc.contributor.authorMathisen, Espen
dc.date.accessioned2016-10-25T12:37:52Z
dc.date.available2016-10-25T12:37:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2417519
dc.description.abstractMed bakgrunn i den generelle losplikt for fartøy over 70 meter, stilles det krav om los eller utstedt farledsbevis for å føre skip langs norskekysten. Tidligere har det kun vært losene som har kunnet eksaminert kandidater til farledsbevis. Etter ny losforskrift, av januar 2015, kan også norske skipsførere med farledsbevisassessor-kurs gjennomføre eksaminering av kandidater til farledsbevisklasse 3.nb_NO
dc.description.abstractProblemstillingen baserer seg på å drøfte og evaluere kompetansekrav for farledsbevis i norske farvann, samt differanser i utøvde krav mellom skipsførere (farledsbevisassessorer) og loser ved eksaminering av kandidater til farledsbevis. Gruppen har også satt fokus på å utvikle ett nytt skjema for evaluering av kandidater til farledsbevisprøve.nb_NO
dc.description.abstractArbeidet startet med gjennomgang av det nye lovverket og spesifisering av de lovkrav som stilles ved avlegging av farledsbevisprøve. Det ble her spesifisert kompetansekrav og nøkkelpunkter som gruppen anså som viktig i det videre arbeidet. Deretter ble det gjennomført intervjuer med loser og skipsførere med erfaring som eksaminatorer til farledsbevisprøve. Analyse og drøfting baserer seg i helhet på den informasjon som ble innhentet i dokumentanalysen og gjennom intervjurunden. Oppgaven inneholder også metodikk for innhenting av informasjon, analyse og drøfting.nb_NO
dc.description.abstractDet ble under arbeidet bekreftet et behov for et nytt skjema for evaluering av farledsbevis, som igjen kan standardisere gjennomføringen av farledsbevisprøve. Hovedformålet med skjemaet er å sikre lik evaluering av kandidater, samtidig som kravene satt i lovverket overholdes uavhengig av eksaminator.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectFarledsbevisnb_NO
dc.titleFarledsbevis og vurdering av kompetanse.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Marine technology: 580nb_NO
dc.source.pagenumber80nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge