Show simple item record

dc.contributor.advisorBarmen, Arnt Håkon
dc.contributor.authorDyb, Georg Farstad
dc.contributor.authorSvorte, Markus Haram
dc.contributor.authorLarsen, Marie Haugli
dc.contributor.authorÅfløy, Anne Grete
dc.date.accessioned2016-10-25T11:43:47Z
dc.date.available2016-10-25T11:43:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2417492
dc.description.abstractBakgrunn: Statistikk viser at kun 2% av alle nødstedte yrkes- og fiskefartøy som befant seg i det norske søk- og redningsområdet, alarmerte via Digital Selective Calling (DSC) i 2015. Dette på tross av at DSC er primær alarmeringsmetode i tre av fire havområder.nb_NO
dc.description.abstractHensikt: Formålet med dette studiet var å finne mulige forklaringer og årsaker til hvorfor nødstedte til havs ikke alarmerer via DSC.nb_NO
dc.description.abstractMetode: For å besvare problemstillingen ble det utført kvalitative forskningsintervju av tre seilende navigatører og en radiooperatør ved en kystradiostasjon. Denne metoden ga innblikk i intervjupersonenes erfaringer og kunnskap om DSC, både som alarmerings- og oppkallingssystem.nb_NO
dc.description.abstractFunn: Studiet har vist at intervjupersonene hadde generell kunnskap om DSC-systemet, men ikke inngående systemforståelse. Navigatørene så ikke verdien av DSC som oppkallingssystem, men de var enige om at systemet må bli mer brukt i det daglige for at det skal bli mer benyttet i nød. Bruken av utstyret begrenser seg til det som er påbudt i form av testing, og DSC blir ikke benyttet under øvelser om bord. Studiet har også vist at nødstedte velger å varsle via alarmeringsmetoder de er vant til å bruke, som VHF eller telefoni. Det kom frem at det var stor forskjell mellom gammelt og nytt utstyr, og på hvilken produsent som har levert utstyret.nb_NO
dc.description.abstractKonklusjon: Opplæringen av DSC kan være mangelfull, samtidig som krav om bruk er begrenset til et minimumsnivå. Det burde kanskje vært krav om å benytte DSC under øvelser, samt innføre en testfunksjon av alarmeringssystemet. For å forenkle brukergrensesnittet kan man integrere DSC med AIS og ECDIS. Det kan effektivisere oppkallingssystemet, samtidig som alarmeringsfunksjonen var klar på at alarmering via DSC er den beste alarmeringsmetoden å motta, noe som bør formidles til de som tar GOC-kurset.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectDigital Selective Calling (DSC)nb_NO
dc.subjectAlarmeringssystemnb_NO
dc.titleAlarmering via Digital Selective Callingnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Marine technology: 580nb_NO
dc.source.pagenumber51nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge