Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEiksund, Gudmund Reidar
dc.contributor.advisorEmdal, Arnfinn
dc.contributor.authorBotnen, Lars Gudmund
dc.date.accessioned2016-10-24T14:00:41Z
dc.date.available2016-10-24T14:00:41Z
dc.date.created2016-06-10
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:14990
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2417360
dc.description.abstractDet er utført setningsberegninger for en pågående byggeprosess på Lilleby, øst for Trondheim sentrum. Området består av et massivt lag av moderat overkonsolidert leire og på store deler av tomten er det fjernet ca. 4m masser som er erstattet med en kjelleretasje. Setningsmålinger under byggeprosessen tyder på at bygningsmassens totale setning vil bli mindre enn hva som ble beregnet ut fra målte parametre. Det er derfor undersøkt hvilken effekt materialegenskaper ved små tøyninger har på slike beregninger. Dette er gjort med materialmodellene Hardening soil (HS) og Hardening Soil Small(HSS). Setningsberegningene i denne oppgaven er utført i Plaxis 3D med parametre hovedsaklig basert på resultater fra egne laboratorieforsøk på fire blokkprøver fra utbyggingsområdet. Laboratorieundersøkelsen utført er udrenert og drenert treaksialforsøk med av- og rebelastning, ødometerforsøk med av- og rebelastning og benderelementforsøk. I forsøkene ble det observert svært stor stivhet i av- og rebelastningsområdet. Disse resultatene støttes opp av benderelementforsøkene. Parametrene for materialmodellene er tilpasset slik at de i størst mulig grad gjenskaper stivheten observert i det overkonsoliderte området i ødometeret og av- og rebelastningsområdet i både ødometer og treaksialforsøk. HSS klarte å gjenskape denne kombinasjonen mye bedre enn grunnmodellen HS. Dette kommer tydelig frem både i gjenskapningen av laboratorieforsøkene og i resultatene fra setningsberegningene. Resultatet fra setningsberegningene viser at HS estimerer tre ganger så store setninger enn HSS. Målte verdier fra byggeprosessen er fortsatt betydelig lavere enn de beregnede verdiene, men bygningsmassens setningsforløp er trolig ikke avsluttet enda.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Geoteknikk
dc.titleSetningsberegninger av moderat overkonsolidert leire
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber196


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel