Show simple item record

dc.contributor.advisorHelberget, Lindis
dc.contributor.advisorFrilund, Marianne
dc.contributor.authorRingås, Synnøve Saksvik
dc.contributor.authorMikalsen, Kamilla
dc.date.accessioned2016-10-21T08:58:52Z
dc.date.available2016-10-21T08:58:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2416831
dc.description.abstractBakgrunn: Vi synes det er viktig å ha et fokus på dette temaet, da stadig flere blir rammet av kreft og vil trenge palliativ omsorg i hjemmet. Det vil føre til at det trengs flere dyktige sykepleiere i hjemmetjenesten.nb_NO
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med oppgaven er å finne ut hvordan kreftpasienter i den palliative fasen opplever verdighet i møte med hjemmetjenesten.nb_NO
dc.description.abstractMetode: Som metode har vi brukt systematisk litteratursøk. Ved hjelp av forskjellige søkeord har vi funnet åtte forskningsartikler som belyser vår problemstilling og hensikt. I tillegg har vi brukt relevant pensumlitteratur og annen tilleggslitteratur.nb_NO
dc.description.abstractResultat: I resultatet har vi kommet frem til fire hovedkategorier som pasientene mener er viktig for å oppleve verdighet. Disse kategoriene er: Være delaktig, bli behandlet med respekt, god kommunikasjon med sykepleie og gode relasjoner.nb_NO
dc.description.abstractKonklusjon: For at pasienten skulle oppleve verdighet var det viktig at sykepleier lot pasienten delta i omsorgen og viste respekt for pasienten som menneske og hans privatliv. Sykepleier må også ha gode kommunikasjonsferdigheter, vise at hun er tilstede og arbeide for å skape en god relasjon med pasienten. At pasienten følte tilhørighet til omgivelsene og familien sto også sentralt.nb_NO
dc.description.abstractNøkkelord: Verdighet, kreft, palliativ omsorg, hjemmesykepleie.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectKreftpasientnb_NO
dc.subjectHjemmesykepleiernb_NO
dc.subjectHjemmetjenestenb_NO
dc.subjectPalliative omsorgnb_NO
dc.titleKreftpasientens opplevelse av verdighet i hjemmesykepleien.nb_NO
dc.title.alternativeCancer patients experience of dignity in community nursing.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge