Show simple item record

dc.contributor.advisorAmundsen, Stein
dc.contributor.authorLøe, Ann Kristin
dc.date.accessioned2016-10-04T13:12:59Z
dc.date.available2016-10-04T13:12:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2412829
dc.description.abstractDenne masteroppgaven, som omhandler innovasjon i NAV-kontor, er basert på en spørreundersøkelse med 294 respondenter fra NAV-kontor i Sør-Trøndelag i 2015. Svarene er analysert og vurdert opp mot resultat i oppfølgingsarbeidet for hvert kontor i samme periode. Sammenhenger mellom innovasjonsadferd og resultater Undersøkelsen avdekket ingen signifikante sammenhenger mellom innovasjonsadferd og resultater på oppfølgingsarbeidet i NAV-kontor. Sammenheng mellom innovasjonsfremmende faktorer og resultater Det finnes flere sammenhenger mellom innovasjonsfremmende faktorer og resultater i oppfølgingsarbeidet i NAV-kontor. Det er sterke signifikante sammenhenger på tre områder: Det er mellom resultatoppnåelse på individoppfølging og henholdsvis psykologisk empowerment, medarbeidernes opplevelse av lederstøtte, samt å få brukt sin kompetanse i arbeidet. Psykologisk empowerment kommer frem som den faktoren som har sterkest sammenheng med resultat i NAV-kontor i Sør-Trøndelag og handler om følgende forhold: kompetanseopplevelse, innflytelse, mening og selvbestemmelse/autonomi. Det var ingen signifikante sammenhenger mellom innovasjonsfremmende faktorer og resultatoppnåelse på arbeidslivsoppfølging eller til resultat fra brukerundersøkelsen. Sammenhenger mellom innovasjonsfremmende faktorer og innovasjonsadferd Sett fra NAV-ledernes perspektiv er det kollegastøtte blant medarbeiderne og ekstern samhandling (dvs. jakt etter nye muligheter i arbeidsmarkedet) som har sterkest sammenheng til medarbeidernes innovasjonsadferd. Sett fra medarbeidernes perspektiv er det psykologisk empowerment og læringsarena (dvs. deltagelse i fagnettverk med andre NAV-kontor) som har sterkest sammenheng med deres egenvurderte innovasjonsadferd. Psykologisk empowerment, som kom frem som en spesiell viktig innovasjonsfremmende faktor i NAV-kontorene i Sør-Trøndelag. De eldste medarbeiderne opplevde størst psykologisk empowerment. De innovasjonsfremmende faktorene som viste størst sammenheng med psykologisk empowerment fra medarbeidernes perspektiv var: opplevelse av å få brukt sin kompetanse, at NAV-kontoret er på jakt etter nye muligheter i markedet, at brukernes behov er topp prioritert, at forslag til forbedringer løftes opp og vurderes for iverksetting for hele fylket, og opplevelse av kollegastøtte og utøvelse av støttende ledelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectinnovasjonnb_NO
dc.subjectpsykologisk empowermentnb_NO
dc.titleInnovasjon og resultatoppnåelse i NAV-kontor : hvilke sammenhenger er det mellom innovasjonsfremmende faktorer, innovasjonsadferd og resultatoppnåelse i NAV-kontor?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289nb_NO
dc.source.pagenumber64nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record