Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOritsland, Trond Arenb_NO
dc.contributor.advisorBøthun, Siljenb_NO
dc.contributor.authorAaland, Karolinenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:24:16Z
dc.date.available2014-12-19T12:24:16Z
dc.date.created2014-10-07nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier753406nb_NO
dc.identifierntnudaim:12084nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/241272
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er gjennomført ved Institutt for Produktdesign vedNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU).Målet med oppgaven har vært å utvikle en GPS-basert applikasjon for pårørendeav personer med demens, med fokus på å bidra til en bedre, friere ogtryggere hverdag.Kartlegging av aktuelle behov og utfordringer har vært en sentral del av oppgaven.At det var et tema hvor brukerene var pårørende av personer medalvorlig kronisk sykdom har vært med på å påvirke arbeidsmetodikken vedkartlegging og testing.Demens er en fellesbetegnelse på hjernesykdommer der hjernecellene blirangrepet systematisk, og funksjoner som å snakke, huske, og gjenkjenne blirsvekket litt etter litt, som resulterer i gradvis svikt i evne til å utføre gjøremåli hverdagen og i et eventuelt arbeid. Sykdommen utvikler seg kontinuerlig,og personen vil trenge mer og mer hjelp. Det er en nådeløs sykdom som kanvare fra et par år til opptil 15-20 år, og til slutt rammes livsviktige funksjonerog personen dør. Det finnes ennå ingen vaksine eller medisin mot demens.Diagnosen fører ofte store omveltninger i livet og påkjenninger på de som erinvolvert.Bekymring for at uhell og ulykker skal skje er betydelig hos mange.Personer med demens kan være i god fysisk form, men den reduserte kognitiveevnen kan føre orienteringsproblem og økt risiko for forsvinning.Dette er kun én av mange bekymringer og utfordringer som pårørende har.Likevel; med litt hjelp og støtte kan man bevare de gode dagene, og ivaretafysisk og psykisk helse for både personen med sykdommen, og de pårørende.For både personen med demens og de pårørende er det derfor viktig atman jobber for å bevare best mulig livskvalitet etter omstendighetene. EnGPS-applikasjon har blitt identifisert som en mulig løsning for at pårørendeog personer med demens kan ha en hverdag hvor de kan føle mer trygghet,mer frihet og mer mestring.Det er likevel ikke gitt at hverdagen blir bedre med en GPS i hånden. Enapplikasjon må være utviklet på de pårøredes premisser, etter deres krav,behov, begrensninger og ønsker.Frihet, trygghet og selvstendighet er tre grunnleggende behov.Når disse behovene ikke er oppfyllt kan dette bidra til vesentlig reduksjon avlivskvalitet.Denne masteroppgaven har som mål å utvikle en GPS-basert applikasjonfor pårørende av personer med demens, med den hensikt å tilretteleggefor en tryggere, enklere og bedre hverdag.Sentrale funksjoner er sporing, varsling, kommunikasjon og informasjonshåndtering.Masteroppgaven er utført i samarbeid med SINTEF og bygger på forskningfra prosjektet Trygge Spor . Den omhandler utvikling av sporingsapplikasjonfor pårørende/omsorgspersoner av personer med demens.Rapporten utreder om designprosessen, i tillegg til presentasjon av produktet.Dette inkluderer mellom annet bakgrunnsarbeid, analyse samt iterasjonerav brukertesting og applikasjonsutvikling.Brukersentrert design har vært fokus i dette prosjektet, hvor pårørende avdemens er definert som primærbruker, og personer med demens som sekundærbruker.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for produktdesignnb_NO
dc.titleGPS-applikasjon for párørende/omsorgspersoner av personer med demensnb_NO
dc.title.alternativeGPS-application for care persons of persons with dementianb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber189nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktdesignnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel