Show simple item record

dc.contributor.advisorOritsland, Trond Arenb_NO
dc.contributor.authorSolli, Randi Finnviknb_NO
dc.contributor.authorSveinsvoll, Merethenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:24:07Z
dc.date.available2014-12-19T12:24:07Z
dc.date.created2014-10-07nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier753402nb_NO
dc.identifierntnudaim:11877nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/241257
dc.description.abstractDenne rapporten beskriver vår prosess gjennom utviklingen av en fungerende, interaktiv prototype av en barnebok. Vi fikk muligheten til å jobbe med Åshild Kanstad Johnsen sine bøker om Kubbe. AnalyseProsjektet starter med en bred analyse av informasjon som er relevant i forhold til interaktive barnebøker. Fra media fant vi at det er en generell oppfattelse om at det ikke finnes så veldig mange gode barnebok-applikasjoner for barn på markedet, noe som fungerte som en motivator for finne en best mulig løsning for vår app (applikasjon).Kanstad Johnsens bøker er ment for barn i alderen 4-6 år, og det var naturlig at dette også ble vår målgruppe. Vi testet 30 eksisterende interaktive bøker, hvor de aller fleste var barnebøker ment for vår målgruppe og hadde hovedfokus på historiefortelling. Analysen ble en måte for oss å rangere og finne ut hva som var viktig å tenke på ved det videre arbeidet. Denne testingen førte til at vi utarbeidet en rekke krav som vi mente vår app måtte oppfylle, for å fungere så godt som mulig i dette forholdsvis nye formatet.Idégenerering og konseptutviklingEtter analysen startet vi med idégenereringen om mulige løsninger. Gjennom denne fasen besluttet vi å lage en interaktiv versjon av boken Kubbe lager spetakkel , da vi følte denne historien oppfylte kravet vi hadde stilt om at boken måtte ha en god historie. Ved å konvertere en eksisterende barnebok var det mulig å bruke tiden på å lage den interaktive løsningen og en ferdigstilt prototype. I konseptutviklingsfasen for denne boken ble det valgt et konsept vi kalte for labyrint , som er en idé om å bevege seg rundt på et stort ark med forskjellige bilder som forteller historien. Selv om dette ikke var det mest innovative av konseptene vi hadde utviklet, mente vi den passet best til å fortelle historien i Kubbe lager spetakkel .Det valgte konseptet ble videreutviklet først på papir for å få et mer helhetlig konsept, før det deretter ble laget digitalt i programmet Adobe Edge Animate som en HTML5 fil. Programmet ble valgt fordi det hadde et mer designdrevet brukergrensesnitt, da vi begge hadde manglende erfaring med programmering. Gjennom utviklingen dukket det opp mange tekniske og designmessige utfordringer, der de fleste ble løst underveis gjennom flere iterasjoner.Brukertesting og revideringerSiden vi skulle brukerteste appen med barn var det viktig at den var så ferdigstilt som mulig. Barn har ikke den samme evnen som voksne til å forstå at noe er ment som et konsept, og ikke er den endelige versjonen. Dette gjorde at det tok en god stund før vi fikk gjennomført den første brukertesten i Nissekollen barnehage. Brukertesten viste en del svakheter i både navigering og synlighet av trykkbare animasjoner, i tillegg til problemer med mengde bilder i forhold til tekst og førte til en rekke endringer i 2. iterasjon av prototypen. Da vi ikke hadde noen form for samarbeid med forfatteren gjennom prosessen, var det ønskelig å få tilbakemelding fra henne om prototypen. Derfor arrangerte vi en videokonferanse hvor vi viste henne prototypen, og fikk gode tilbakemeldinger og forslag til justeringer. Dette igjen førte til et par endringer i oppsettet av enkelte sider i prototypen. For å verifisere de revideringene vi hadde gjort i 2. iterasjon, ble det gjennomført en ny brukertest i barnehagen. Resultatet fra denne brukertesten viser at versjon 2 hadde blitt kraftig forbedret når det gjaldt navigasjon og konsekvent bruk av bilder og animasjoner.AnbefalingerFra våre erfaringer i dette prosjektet kommer vi til slutt med anbefalinger til hvordan man kan konvertere en papirbok til interaktivt format på en god måte, samt en mal for arbeidsfordeling i en prosjektgruppe der målet er å effektivisere arbeidet med en bokapp.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for produktdesignnb_NO
dc.titleDesign av en interaktiv løsning for barnelitteratur på nettbrettnb_NO
dc.title.alternativeDesign of an interactive solution for children s literature on tabletsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber185nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktdesignnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record