Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorIlstad, Emilie Helene Brevik
dc.date.accessioned2016-10-03T07:47:22Z
dc.date.available2016-10-03T07:47:22Z
dc.date.issued2016-10-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2412388
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en studie av erfaringsutveksling i byggebransjen, med utgangspunkt i en sentral aktør i bransjen. Gjennom å studere Veidekkes tilnærming til erfaringsutveksling og å sammenlikne med tidligere forskning skal oppgaven gi et innblikk i hvordan overføring av erfaringer kan foregå i en bransje der de ansatte ikke nødvendigvis sitter i samme bygg til enhver tid. For å finne ut mer om hvordan erfaringsutveksling foregår i praksis, og hva som kan være utfordrende med tanke på prosjektbasert arbeid, studeres problemstillingen "Hva kan gjøres for å sikre erfaringsutveksling i en organisasjon som arbeider prosjektbasert?". Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvilke systemer for deling av erfaringer Veidekke benytter, og hvilke fordeler, ulemper og utfordringer det finnes med disse. Videre har oppgaven som formål å komme med konstruktive forslag til forbedringer med bakgrunn i de ansattes behov og teori på området. For å gjøre dette er det benyttet et kvalitativt forskningsdesign, med utgangspunkt i Tjora (2010) sin SDI-metode. Hovedtilnærmingen er induktiv, altså med utgangspunkt i empiri før teori og tidligere forskning trekkes inn etter hvert. Hovedfunnene i studien viser at en sammensatt tilnærming til deling av erfaringer er det beste, og at Veidekke har kommet langt på vei når det gjelder erfaringsutveksling. De har både en kultur og struktur som legger til rette for at de ansatte deler erfaringer, samt mange arenaer for at de ansatte skal kunne dele erfaringene sine med hverandre. Både formelle og uformelle arenaer benyttes, og de ansatte gir uttrykk for å ha forståelse for at erfaringsutveksling er viktig for at driften skal kunne gå så godt og effektivt som mulig. Det andre bedrifter kan lære av denne studien er at formalisering av erfaringsutveksling i form av evalueringer eller andre skriftlige databaser ikke nødvendigvis gir det beste utbyttet til de ansatte. Det kan i enkelte situasjoner være like verdifullt å gi de ansatte kunnskap om hvem som sitter inne med de ulike erfaringene som å faktisk overføre erfaringene. Det er også viktig å være klar over at den tause delen av erfaringer ikke nødvendigvis kan overføres gjennom formalisering, men må utveksles gjennom for eksempel observasjon. Avslutningsvis i oppgaven presenteres forslag til videre forskning. Noe som kunne vært interessant å studere er hvordan erfaringsutveksling bør gjennomføres mellom bedrifter tilknyttet et prosjekt. Det kunne også vært interessant å studere hvordan oppkjøpet av Reinertsen påvirker systemene og kulturen for erfaringsutveksling i Veidekke.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleErfaringsutveksling i byggebransjen : en studie av hvordan erfaringsoverføring kan foregå ved å se på Veidekke som eksempelnb_NO
dc.title.alternativeThe transfer of experience in the building industry : a study of how transferring experience can be done in a project based practice by looking at Veidekke as an examplenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumberVI, 76, IX s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel