Show simple item record

dc.contributor.advisorKarlsen, Tore
dc.contributor.authorSkogvang, Nina Silvana
dc.contributor.authorFyllingslid, Cecilie Halrynjo
dc.date.accessioned2016-09-29T09:33:40Z
dc.date.available2016-09-29T09:33:40Z
dc.date.issued2016-09-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2411732
dc.description.abstractIntroduksjon: Målet med oppgaven var å revidere en veiledende behandlingsplan for respiratorpasienten i mageleie, og finne ut hvordan intensivsykepleieren på best mulig måte kan ta seg av disse pasientene. Forskning stiller seg positive til mageleie, men bruken av mageleie varierer i praksis, noe som fører til varierende kunnskap og erfaringer om denne pasientgruppen. For å sikre kontinuitet i pasientbehandling er en veiledende behandlingsplan et nyttig hjelpemiddel, noe vi gjennom oppgaven vil oppdatere etter nyere forskning. Metode: Vi har utført et litteraturstudie, bygd opp etter IMRAD--‐struktur. For at den veiledende behandlingsplanen skal kunne bli tatt i bruk, er det krav om at prosessen skal være kunnskapsbasert. Vi har derfor fulgt ”Brukerveileder. Utvikling og revidering av kunnskapsbaserte veiledende behandlingsplaner” utarbeidet av VBP--‐forvaltning. Bibliotekar har utført et strukturert litteratursøk etter nasjonal mal. I tillegg har vi også utført eget systematisk søk i Medline og Cinahl, og gjort pyramidesøk i helsebiblioteket. Resultat: Vi har revidert en veiledende behandlingsplan for respiratorpasienten i mageleie. Den ligger ved oppgaven som vedlegg. Forskning er tydelig klar på at mageleie har effekt på de dårligste ARDS--‐ pasientene og det har blitt gjort mye forskning på mageleie de siste årene. Vi har derfor funnet mye oppdatert forskning som vi har brukt til å bygge opp den veiledende behandlingsplanen. Vi konkluderer med at bruk av denne veiledende behandlingsplanen gjør at intensivsykepleieren kan utøve tilfredsstillende sykepleie til pasienter i mageleie.nb_NO
dc.description.abstractIntroduction: The aim for this thesis was to revise a guidance treatment plan for mechanical ventilated patients in prone position, and explore how ICU--‐nurses optimally can handle these patients. Research shows positive results regarding prone position, but the use of prone position varies in practice, which leads to various knowledge and experience about this patient group. To secure continuity in patient treatment, a guidance treatment plan is a valuable tool which we will improve through newer research. Methods: We have performed a literature study, written using the IMRAD--‐structure. For the guidance treatment plan to be used in practice, a requirement is that the process should be based on knowledge. To satisfy this requirement, we have used “Brukerveileder. Utvikling og revidering av kunnskapsbaserte veiledende behandlingsplaner” developed by the VPB--‐administration. A librarian has performed a structured literature search using the national template. In addition we have also performed our own systematic search in Medline and Cinahl, and performed a pyramid search in Helsebiblioteket. Results: We have revised a guidance treatment plan for mechanical ventilated patients in prone position. The treatment plan is part of the appendix of this thesis. Research is evident on that prone position has an impact on the weakest ARDS--‐patients, and it has been done a lot of research in this area the previous years. We have therefore discovered updated research we have used to build this guidance treatment plan. We conclude that with the use of this guidance treatment plan, ICU--‐nurses can perform a more optimal nursing for patients in prone position.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectProne positionnb_NO
dc.subjectAcute respiratory distress syndromenb_NO
dc.subjectNursingnb_NO
dc.subjectMechanical ventilationnb_NO
dc.subjectAdultnb_NO
dc.subjectMageleienb_NO
dc.subjectIntensivsykepleienb_NO
dc.subjectSykepleienb_NO
dc.titleHvordan kan intensivsykepleieren utøve tilfredsstillende sykepleie til pasienter i mageleie?nb_NO
dc.title.alternativeHow can ICU-nurses perform optimized nursing to patients in prone position?nb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800nb_NO
dc.source.pagenumber77nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record