Show simple item record

dc.contributor.advisorSyversen, Anne Grethe
dc.contributor.authorBarlund, Irene
dc.contributor.authorFosnes, Camilla
dc.date.accessioned2016-09-26T10:01:00Z
dc.date.available2016-09-26T10:01:00Z
dc.date.issued2016-09-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2410434
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven har vært å kartlegge bærekraft blant små bedrifter i Innlandet. Vi valgte å kartlegge dette fenomenet ved å se på det i forhold til den tredelte bunnlinjen. For å samle inn data til undersøkelsen valgte vi å reise ut til ti bedrifter, og intervjue dem. Datagrunnlaget har blitt benyttet for å se hvilke sammenhenger som eksisterer mellom små bedrifter og den tredelte bunnlinjen. Vi har også undersøkt hva bedriftene gjør for å ivareta økonomiske, miljømessige og sosiale forhold i dag, samt deres oppfatning av hva som er deres samfunnsansvar. Undersøkelsene viser at bedriftene stort sett ivaretar disse tre forholdene, men flere av bedriftene vektlegger økonomiske og sosiale forhold i sin bedrift. Resultatene fra denne oppgaven skal benyttes som et bidrag til et videre forskningsprosjekt ved NTNU i Gjøvik. Vi har derfor også utarbeidet forslag til spørsmål som fagmiljøet ved NTNU i Gjøvik kan benytte seg av ved videre forskning.nb_NO
dc.description.abstractThe purpose of this task was to identify sustainability among small businesses in Oppland and Hedmark. We chose to identify this phenomenon by looking at it according to the triple bottom line. To collect data for the survey, we chose to visit ten companies, and interview them. The data have been used to see the relationships that exist between small businesses and the triple bottom line. We have also examined what companies do to ensure the economic, environmental and social issues today, as well as their perception of what their responsibility is in this matter. The surveys shows that companies generally meet these three conditions, but most of the companies emphasize economic and social conditions. The results of this thesis will be used as a contribution to a broader research project at NTNU in Gjøvik. We have therefore also drafted some questions that researchers at NTNU in Gjøvik can benefit from in their further research.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBærekraftnb_NO
dc.subjectTrippel Botto, Linenb_NO
dc.subjectSMBnb_NO
dc.subjectSustainabilitynb_NO
dc.titleØkonomi, miljø og sosiale forhold i små bedrifter i innlandet - Sett fra et bærekraftperspektivnb_NO
dc.title.alternativeEconomy, enviroment and social issues in small enterprises - Seen from a sustainability perspectivenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210nb_NO
dc.source.pagenumber94nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record