Show simple item record

dc.contributor.advisorEgeland, Olavnb_NO
dc.contributor.authorKristiansen, Geir Tvetenenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:21:27Z
dc.date.available2014-12-19T12:21:27Z
dc.date.created2014-09-11nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier746088nb_NO
dc.identifierntnudaim:11262nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/241017
dc.description.abstractDenne oppgaven beskriver arbeidet som er utført i forbindelse med masteroppgaven ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk ved NTNU, våren 2014. Oppgaven presenterer en dynamisk modell for flerfase rørstrømning som strekker seg fra inngangen av en rørledning og avsluttes med et stigerør, samt en utløpsventil plassert ved toppen avstigerøret. Flerfasestrømningen er i denne oppgaven tenkt en olje- og gassinstallasjon, og fasene er derfor olje og gass. Ved flerfasestrømning kan det oppstå slugs eller støtvis strømning. Slugs kan beskrives ved at enten olje eller gass strømmer i lengre perioder ut gjennom utløpsventilen og inn på et mottaksanlegg. En slik slug-periode kan eksempelvis vare i en halv time og det er ikke ønskelig å måtte dimensjonere mottaksanleggene store nok til å kunne ta imot disse. Slug-problematikken kan løses ved å regulere utløpsventilen basert på trykk- og eller strømningmålinger. I denne oppgaven blir begge metodene testet. Den første metoden som testes ut er en trykkregulering. Her beyttes modellens inngangstrykk som måling når et referansetrykk er valgt. Den andre metoden er en kaskaderegulering hvor en trykkreferanse er valgt og inngangstrykket måles. Pådraget fra trykkreguleringen skaleres først om og brukes som referanseverdi for strømningsreguleringen som måler strømningen ved toppen av stigerøret. Her er strømningsreguleringen den indre og trykkreguleringen den ytre sløyfen. Det er utført en analyse som viser hvilke passivitetsegenskaper systemet har. Analysen ble brukt til å avgjøre hvilken regulatorstruktur som var hensiktsmessig å bruke. Det ble valgt å bruke PI-regulering ved både trykk- og strømningsreguleringen. Simuleringer i MATLAB viser at kaskade- gir et bedre resultat enn trykkregulering. I dette er det lagt vekt på hvor lavt trykk det er mulig å ha på inngangen, og likevel ha et stabilt system. Resultatene støtter opp under konklusjonene i tidligere arbeid med kaskaderegulering av ventil, og at analysen i dette arbeidet forhåpentligvis kan bidra til en bedre forståelse av samspillet mellom fysiske egenskaper og regulatorer. Oppgaven regnes per innleveringsdato, juni 2014 som ferdig fra kandidaten sin side. Det er likevel mulig å følge oppgaven videre som et prosjekt- og eller masteroppgave om veileder og studenter ønsker dette.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for produksjons- og kvalitetsteknikknb_NO
dc.titlePassivitetsbasert slug-reguleringnb_NO
dc.title.alternativePassivity based slug controlnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber101nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record