Show simple item record

dc.contributor.authorLeithe, Ørjan Navarsete
dc.date.accessioned2016-09-23T08:38:02Z
dc.date.available2016-09-23T08:38:02Z
dc.date.issued2016-09-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2410037
dc.description.abstractTematikken i denne masteroppgaven er offentlig eierskap i kraftselskaper med fokus på kommunale eiere. Oppgavens formål er å undersøke hvordan eierskapet er for kommunene og hvilke utsikter de ser for seg i forbindelse med dette. Temaet analyseres primært med bakgrunn i responderingsplikt, men også ved bruk av generell teori om eierstyring og selskapsledelse, samt noe teori og avkastning og risiko. Bakgrunnen for oppgaven er en stadig diskusjon om offentlig eierskap og i det siste eierskap i kraftbransjen. Dette er spesielt relevant med tanke på debatten om fylkes- og kommunesammenslåinger. Offentlig eide kraftselskaper vil da være en del av denne diskusjonen da eierskapet blir påvirket av hva som skjer med eierne. På bakgrunn av dette er følgende problemstilling formulert: Hvilke utfordringer har kommuner med sitt eierskap i kraftselskaper? Datagrunnlaget for oppgaven er til dels både kvalitativ og kvantitativ, og oppgaven er begrenset til å studere eierskapet i TrønderEnergi AS. Primærdataen som benyttes er kvalitativ og er innhentet via i fire intervjuer av ansatte i fire ulike kommuner. Videre benyttes sekundær kvantitativ data som supplement til intervjuene. Dette er primært en spørreundersøkelse til eierne som ble gjennomført i forbindelse med en selskapskontroll av TrønderEnergi. De viktigste funnene kan deles inn i tre momenter. Det første er utfordringene kommunen står ovenfor med tanke på den synkende avkastningen, samt salgsutfordringene for aksjene. Dette er spesielt utfordrende for kommuner som har gjort seg avhengig av utbytte i kommuneøkonomien. Det andre er at kommunene tilsynelatende ikke har tilstrekkelig kontroll over selskapet. Kommunene har ved flere tilfeller kritisert selskapet, gjerne via media, for satsinger og situasjoner i selskapet. Den politiske responderingsplikten er muligens for sterk og derav kommer den i skvis med responderingsplikten kommunene har ovenfor allmennheten. Det tredje og siste poenget er at kommunene som eier har utfordringer ved at de må handle i tråd med selskapets beste i tillegg til å være talsperson på vegne av innbyggerne. Dette gjør at flere av responderingspliktene kommer i skvis og siden noen tilsynelatende er sterkere enn andre fører det til konflikter mellom flere aktører i eierskapet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleOffentlig eierskap i kraftselskaper : en diskusjon av kommuners responderingspliktnb_NO
dc.title.alternativePublic sector ownership of power companies : a discussion of municipalities’ accountabilitynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumberVII, 61 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record