Show simple item record

dc.contributor.advisorKnudsen, Ole Oysteinnb_NO
dc.contributor.authorTorgersen, Andersnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:21:21Z
dc.date.available2014-12-19T12:21:21Z
dc.date.created2014-09-04nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier743692nb_NO
dc.identifierntnudaim:11715nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/240992
dc.description.abstractKonstruksjoner som står i sjøvann beskyttes mot korrosjon med offeranoder. For olje og gassinstallasjoner er det stort sett aluminiumsanoder av typen AlZnIn, som benyttes. Som oftest blir anodene benyttet i kombinasjon med maling, slik at anodene beskytter kun skader på belegget. Dette fører til en lav anodisk strømtetthet fra anodene og derav svært lang levetid. Det har derimot vist seg at anodene tæres mer en hva tilstanden til belegget skulle tilsi. En av forklaringene på det, kan være at egenkorrosjonen til AlZnIn-anoder er høyere enn hva som er antatt. Tidligere rapporter fra SINTEF forsterker denne antagelsen. Denne avhandlingen fokuserer derfor på å kartlegge korrosjonshastigheten og korrosjonsmekanismene til AlZnIn-anoder og hvordan de påvirker anodekapasiteten ved ulike anodiske strømtettheter. Egenkorrosjonen til anodene ble beregnet med LPR målinger underveis i forsøket. Sammen med pH-målinger av væsken mellom overflaten og oksidlaget, har dette gitt en forståelse av hvordan kapasiteten til anodene blir påvirket av langtidseksponering. En massetapsmåling og måling av hydrogenutvikling ble utført for beregning av anodekapasiteten.Anodeprøver koblet til stålprøver ble undersøkt under påtrykt anodisk strøm, etter testoppsettet i DNV-RP-B401. Det ble brukt naturlig gjennomstrømmende sjøvann med en temperatur på rundt 10 °C. Prøver fra en brukt offeranode fra Ekofisk-feltet, med ubehandlet overflate, og prøver fra en kommersiell AlZnIn-anode, ble tilvirket til formålet. For å simulere aldrende anoder, ble anodene utsatt for en høy anodisk strømstyrke i tre uker. Etter dette ble strømstyrken variert for alle prøvene.Resultatene av massetap- og hydrogenutviklingsmetoden gav kapasitetsverdier over 2500 Ah/kg, og var innenfor kvalitetskravene beskrevet i DNV-RP-B401. Forsøkslengden var derimot bare på 10 uker i motsetning til 12 måneder som anbefales i standarden. Selv om dette var forsøkt kompensert for med en akselerert korrosjon i de tre første ukene, viste det seg lite utslagsgivende for test-resultatene. Det antas at egenkorrosjonen vil stå for en større andel av reduksjon av kapasiteten ved lengre tids eksponering.Resultatene fra LPR viste en økning i egenkorrosjon med økende anodiske strømtettheter på anoden. Ved lav påtrykt anodisk strømtetthet på 100 mA/m2 var egenkorrosjonen i gjennomsnitt på 118 mA/m2. Med utgangspunkt i teoretiske kapasitetsverdier, tilsvarer dette en kapasitet på under 1300 Ah/kg. Til sammenligning anbefaler DNV-RP-B401 en kapasitet på 2000 Ah/kg i designet av CP. ISO 15589-2 oppgir i sine anbefalinger lavere kapasiteter ved lave anodiske strømtettheter. Standarden tar derimot utgangspunkt i en langt høyere temperatur enn hva som er gjeldende i Nordsjøen. Tidligere målinger av offeranoder i felt tilsier at en lav anodisk strømtetthet er vanlig. Prøven med 100 mA/m2 anodisk påtrykt strømtetthet kan derfor antas å være innenfor realistiske verdier, selv om det typisk nok vil ligge noe høyere. Basert på resultatene i denne oppgaven er det derfor anbefalt å implementere en seksjon med kapasitet for lave anodiske strømtettheter i DNV-RP-B401. De nye kapasitetsverdier bør beregnes på grunnlag av den faktiske temperatur som forekommer i Nordsjøen.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for produktutvikling og materialernb_NO
dc.titleEgenkorrosjon av aluminium offeranodernb_NO
dc.title.alternativeSelf-Corrosion of Aluminium Sacrificial Anodesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber107nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record