Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKårstad, Silja Berg
dc.date.accessioned2016-09-22T13:40:23Z
dc.date.available2016-09-22T13:40:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2409891
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Små barns forståelse av følelser: Betydningen av foreldre og barn faktorer, sosioøkonomisk status, og kultur Barns evne til å forstå sine egne og andres følelser henger sammen med god psykisk helse, evnen til å etablere og opprettholde vennskap og skoleprestasjoner. Målet for denne avhandlingen var å undersøke hva som påvirker barns forståelse av følelser i førskolealder. To av arbeidene inneholdt data fra den longitudinelle populasjonsstudien Tidlig Trygg i Trondheim (TTiT), der mellom 756 og 926 barn og deres foreldre deltok. I Studie I undersøkte vi foreldre til fire-åringer sin evne til å estimere sitt barns forståelse av følelser, samt sammenhengen mellom hvor gode foreldre var til å estimere og hvor god barnets faktiske forståelse av følelser var. Så undersøkte vi sammenhenger mellom foreldreestimering og barnets mentale helse, barnets verbale ferdigheter, kvaliteten på foreldre-barn samspillet og foreldres utdanningsnivå. I Studie II undersøkte vi hva som påvirker utvikling av barns emosjonelle forståelse fra 4 til 6 år. Vi så på betydningen av hvor godt foreldre treffer med sin estimering av barnets emosjonelle forståelse, betydning av foreldre-barn samspillet og barnets sosiale kompetanse. Studie III var en undersøkelse av emosjonell forståelse hos 100 brasilianske barn i alderen 3 til 5 år fra to ulike sosioøkonomiske klasser, der vi sammenlignet våre funn med studier av barns forståelse av følelser fra et annet ikke-vestlig land (Peru) og to Europeiske land (Norge og Italia). Resultatene fra Studie I viste at 91% av foreldrene overvurderte sitt barns forståelse av følelser. I gjennomsnitt vurderte foreldre deres 4-åring til å ha et nivå av emosjonell forståelse som er vanlig for en 7-åring. Til tross for denne overvurderingen, jo bedre foreldre estimerte barnets emosjonelle forståelse, desto bedre var barna til å forstå følelser. I tillegg var foreldre som estimerte godt mer sensitive i samspill med sine barn enn foreldre som i ennå større grad misforstod hvor mye av følelser barnet forstod. Barn av foreldre som estimerte bedre enn andre foreldre hadde også bedre verbale evner. Studie II viste at utvikling av emosjonell forståelse fra 4 til 6 år ble predikert av foreldres evne til å estimere sitt barns forståelse av følelser. Videre kom det frem i studie II at sosialt kompetente barn hadde en større forbedring i emosjonell forståelse enn mindre sosialt kompetente barn. Studie III viste at brasilianske barn fra lavere sosial klasse hadde et lavere nivå av emosjonell forståelse enn barn fra høyere sosial klasse, og det var særlig det å gjenkjenne positive og nøytrale følelser som var vanskelig for barna fra lavere sosial klasse. Barn fra høyere sosial klasse i Brasil hadde nesten samme nivå av emosjonell forståelse som barn fra Norge og Italia, og barn fra lavere sosial klasse i Brasil hadde et lignende nivå av emosjonell forståelse som barn fra Peru.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Young children’s emotion understanding: The impact of parent and child factors, socioeconomic status, and culture Children’s ability to understand their own and others’ emotions is related to good mental health, the ability to establish and maintain friendships and school performance. The aim of this thesis was to examine what influences children’s emotion understanding in the preschool years. Two of the studies contained data from the longitudinal population study the Trondheim Early Secure Study (TESS), where between 756 and 926 children and their parents attended. In Study I, we examined the parents of 4-year-olds and their ability to accurately estimate their child’s emotion understanding, as well as the associations between parents’ accuracy of estimation and the child’s emotion understanding, the child’s mental health, the child’s verbal skills, the quality of parent-child interaction and parental education. In Study II, we examined what influences the development of children’s emotion understanding from ages 4 to 6; the importance of parental accuracy of estimation of the child’s emotion understanding, the parent-child interaction and the child’s social skills. Study III was a study of emotion understanding among 100 Brazilian children aged 3 to 5 from two different socioeconomic groups. In addition, we compared our findings with studies of children’s emotion understanding from a non-Western country (Peru) and two European countries (Norway and Italy). The results of Study I showed that 91% of the parents overestimated their child’s emotion understanding, and that they considered their 4-year-old to have a level of emotion understanding that is characteristic of a 7-year-old. The study also showed that the more accurate parents were in estimating their child’s level of emotion understanding, the better the children understood emotions and the better their verbal skills, and that these parents were more sensitive in interacting with their children. Study II showed that positive development in emotion understanding from 4 to 6 years was related to the parents’ ability to accurately estimate their child’s emotion understanding. Socially competent children also had a more positive increase in emotion understanding than less socially competent children. Study III showed that Brazilian children from a lower social class had a lower level of emotion understanding than children from a higher social class. In particular, recognizing positive and neutral emotions was more difficult for children from lower social class. Also, children from a higher social class in Brazil had almost the same level of emotion understanding as children from Norway and Italy, and children from a lower social class in Brazil had a similar level of emotion understanding as children from Peru.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral thesis at NTNU;2016:229
dc.relation.haspartPaper 1: Berg Kårstad, Silja; Kvello, Øyvind; Wichstrøm, Lars; Berg-Nielsen, Turid Suzanne. What do parents know about their children's comprehension of emotions? Accuracy of parental estimates in a community sample of pre-schoolers. Child Care Health and Development 2014 ;Volum 40.(3) s. 346-353 <a href="http://dx.doi.org/10.1111/cch.12071" target="_blank"> http://dx.doi.org/10.1111/cch.12071</a> Copyright © 1999-2016 John Wiley & Sons, Inc. All Rights Reserved. Reprinted with kind permission for personal use only
dc.relation.haspartPaper 2: Berg Kårstad, Silja; Wichstrøm, Lars; Reinfjell, Trude; Belsky, Jay; Berg-Nielsen, Turid Suzanne. What enhances the development of emotion understanding in young children? A longitudinal study of interpersonal predictors. British Journal of Developmental Psychology 2015 ;Volum 33.(3) s. 340-354 <a href="http://dx.doi.org/10.1111/bjdp.12095 " target="_blank"> http://dx.doi.org/10.1111/bjdp.12095 </a> Copyright © 1999-2016 John Wiley & Sons, Inc. All Rights Reserved. Reprinted with kind permission for personal use only
dc.relation.haspartPaper 3: Berg Kårstad, Silja; Vikan, Arne; Berg-Nielsen, Turid Suzanne. Young Brazilian Children’s Emotion Understanding: A Comparison Within and Across Cultures. Journal of Educational and Developmental Psychology 2016 ;Volum 6.(2) <a href="http://dx.doi.org/10.5539/jedp.v6n2p113 " target="_blank"> http://dx.doi.org/10.5539/jedp.v6n2p113 </a>
dc.titleYoung children’s emotion understanding: The impact of parent and child factors, socioeconomic status, and culturenb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel