Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStene, Jørn
dc.contributor.authorAashammer, Henrikke
dc.date.accessioned2016-09-20T14:01:46Z
dc.date.available2016-09-20T14:01:46Z
dc.date.created2016-06-10
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15594
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2408916
dc.description.abstractHotell Scandic Lerkendal beskrives som et av verdens mest miljøvennlige bygg. Høsten 2015 ble den termiske energiforsyningen til hotellet undersøkt gjennom en prosjektoppgave ved NTNU, og innledende målinger viste at energibruken til bygget er langt høyere enn prosjektert. Dette gjelder spesielt til romoppvarming. I tillegg kom det frem at bidraget fra de ulike energikildene til tappevannsoppvarming heller ikke stemmer overens med prosjekteringen. I denne masteroppgaven er det gjennomført en dybdeanalyse av deler av systemet for termisk energiforsyning, med spesiell vekt på solfangeranlegget (hvor avviket er spesielt stort). Til tappevannsoppvarming har de reelle energidekningsgradene avveket mye fra prosjekterte verdier, og vært som følger: 17 % fra varmegjenvinning fra kjøle- og fryserom (prosjektert 30 %). 17 % fra solfangeranlegget (prosjektert 50 %). 66 % fra fjernvarme (prosjektert 20 %). Det store behovet for spisslast skyldes underdimensjonering av effekten til varmegjenvinneren og, hovedsakelig, alt for lav energiutnyttelse fra solfangeranlegget. For å vurdere oppbygningen av solfangeranlegget er det blitt laget en simuleringsmodell i programmet Polysun. Med utgangspunkt i simuleringsmodellen, analyse av systemet og innhenting av måledata er følgende faktorer undersøkt: Plassering av varmegjenvinningsanlegget før solfangeren. Dimensjonering av varmeveksler LV001T. Styringen av pumpe JP401. Prosjekteringsgrunnlaget til leverandør. For å kunne komme med forslag til aktuelle systemendringer som forbedrer energiutbyttet fra solfangeranlegget, er det gjennomført vurderinger av ulike systemutforminger. Med bakgrunn i energiemessige og økonomiske analyser er det foreslått en mulig systemendring i form av å bytte ut varmeveksler LV001T og pumpe JP401 med en AquaEfficiency-løsning. Når det gjelder systemet for romoppvarming har det totale energibehovet vært ca. 70 % høyere enn prosjektert. Energimålinger har vist at varmepumpens energidekningsgrad er ca. 80 %, som prosjektert. Dette betyr at grunnen til det store energibehovet til romoppvarming skyldes faktorer utenfor energisentralen. Dette kan for eksempel være problemer med varmegjenvinningen i ventilasjonsaggregatene (opplysninger fra driftspersonell har bekreftet dette), bygningsmessige utfordringer med tanke på infiltrasjon og kuldebroer eller manglende bruk av varmekabler i badegulv på rommene. For å få bekreftet eller avkreftet hvorfor energibehovet til romoppvarming har vært så mye høyere enn prosjektert, anbefales det å undersøke saken videre.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectEnergi og miljø, Industriell prosessteknikk
dc.titleAnalyse av termisk energiforsyning ved Hotell Scandic Lerkendal
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber118


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel