Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBohne, Rolf André
dc.contributor.advisorHelberg, Aslaug
dc.contributor.authorAarrestad, Marie Elise
dc.contributor.authorNesteby, Åse Ingrid
dc.date.accessioned2016-09-16T14:00:30Z
dc.date.available2016-09-16T14:00:30Z
dc.date.created2016-06-08
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15539
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2407879
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er hvordan BREEAM-NOR kan integreres i et prosjekts LPS-system. Den er en videreføring av en tidligere prosjektoppgave, hvor forfatterne gjennomførte et litteraturstudie. Prosjektoppgaven identifiserte utfordringer som følge av BREEAM-NOR-sertifisering i prosjekter, og foreslo en mulig årsak samt en potensiell løsning. Årsaken som ble foreslått var overdreven bruk av push-mentalitet, og løsningen var å integrere LPS som planleggingsmetodikk, på grunn av dets evne til å introdusere pull-mentalitet. Hensikten med masteroppgaven er å utvikle en konkret strategi til hvordan man kan snu den dominerende push- mentaliteten som ble observert i BREEAM-NOR-prosjekter til en pull-mentalitet, noe som kan bidra til å øke BREEAM-NORs miljømessige gevinster. Dette kan potensielt være lønnsomt for alle parter i et BREEAM-NOR-prosjekt og bidra til en mer bærekraftig byggeindustri over et lengre tidsperspektiv. Et case-studie bestående av tre ulike prosjekter ble utført i samarbeid med entreprenørselskapet Kruse Smith i Stavanger. Alle prosjektene tok i bruk LPS, og to av dem siktet mot BREEAM-NOR-sertifisering i klasse Excellent. Datainnsamling ble foretatt på flere måter. Til sammen 12 dybdeintervjuer ble utført med ulike nøkkelroller i de tre prosjektene: baser, formenn, byggeleder, trainee, prosjektleder og Akkrediterte Profesjonelle (AP). Observasjon av møter i LPS-systemet ble også foretatt og totalt 8 møter ble observert. Dette omfattet basmøter og utkikksmøter som ble benyttet i prosjektplanleggingen. I tillegg ble også en dokumentgjennomgang av selskapets interne dokumenter gjennomført for å få oversikt over dets rutiner og praksis angående BREEAM-NOR og LPS. Oppgavens funn bekrefter eksistensen av de samme utfordringene som i prosjektoppgaven, og hypotesen om dominans av push-strategi i BREEAM-NOR-prosjekter. Forfatternes mistanke om at BREEAM-NOR-prosesser og LPS-systemet løp relativt uavhengig av hverandre ble også bekreftet. I tillegg ble noe forbedringspotensiale angående utførelsen av LPS oppdaget. Som resultat ble en strategi for å hensiktsmessig integrere BREEAM-NOR-prosesser inn i LPS-systemet utarbeidet, og dermed endre planleggingstrategien fra push til pull. Oppgaven konkluderer med at prosjektene har mye å vinne på å implementere en slik strategi. Reduserte merkostnader, økt verdi for alle interessenter og mer bærekraftige prosjekter ansees som realistiske gevinster. Resultatene er også sammenfattet til en artikkel sendt inn som bidrag til konferansen SBE16 i Tallin høsten 2016.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Prosjektledelse
dc.titleIntegrering av BREEAM-NOR i byggeprosjekter ved bruk av The Last Planner System
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber113


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel