Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaugan, Jan Arvid
dc.contributor.authorTøsse, Martine Vinje
dc.date.accessioned2016-09-16T07:57:04Z
dc.date.available2016-09-16T07:57:04Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2407710
dc.description.abstractFormålet med denne masteravhandlingen har vært å få økt innsikt i hva tidligere rådgivningsstudenter ved NTNU opplever å ha tilegnet seg av kompetanse gjennom masterstudiet, og hvordan denne oppleves i møte med deres nåværende yrkespraksis. Slik ble fokuset i oppgaven spenningen mellom utvikling av kvalifikasjonsrelevant og yrkesrelevant kompetanse. Avhandlingen er bygget på problemstillingen: ”Hvilken opplevelse har fire tidligere studenter med fullført mastergrad i rådgivningsvitenskap ved NTNU av spenningen mellom sin kvalifikasjonsrelevante og yrkesrelevante kompetanse?” Problemstillingen besvares på bakgrunn av intervju med fire tidligere rådgivningsstudenter. Funnene blir drøftet i lys av teori rundt rådgivning og kompetanse og min egen forforståelse av forholdet mellom teori-praksis generelt, og rådgivningsutdanning-rådgivningsyrket spesielt. Jeg benyttet en fenomenologisk forskningstilnærming med semistrukturert intervju for å få innsikt i fenomenet. I løpet av analyseprosessen kom jeg frem til at materialet kunne beskrives ut i fra tre kategorier ”Forståelsen av selvinnsiktens betydning”, ”Forståelsen av praksisfeltets oppfatning av rådgivning” og ”Forståelsen av spenningen mellom rådgivningsteori og praksis”. I kategoriene blir funnene drøftet hver før de blir knyttet sammen for å beskrive kjernekategorien: ”Opplevelsen av betydningen av spenningen mellom kvalifikasjonsrelevant og yrkesrelevant kompetanse.” Slik kan avhandlingen sees på som en feedbacksløyfe som kan gi en oppdatering i hva fire tidligere studenter opplever av kompetanse så vel innenfor utdanningen som for yrkeskonteksten hvor takt og utakt mellom utdanning og yrkespraksis blir belyst.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleTilbakemelding : en gave : en kvalitativ studie av hvordan fire tidligere rådgivningsstudenter med fullført mastergrad i rådgivningsvitenskap ved NTNU opplever spenningen mellom sin kvalifikasjonsrelevante og sin yrkesrelevante kompetansenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289nb_NO
dc.source.pagenumber58nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel