Show simple item record

dc.contributor.advisorSand, Kjell
dc.contributor.advisorSolum, Geir
dc.contributor.advisorHusom, Morten
dc.contributor.authorTjersland, Jørgen
dc.date.accessioned2016-09-12T14:00:21Z
dc.date.available2016-09-12T14:00:21Z
dc.date.created2016-06-21
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15652
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2406289
dc.description.abstractDet er behov for å klassifisere komponenter i høyspennings distribusjonsnett med avbruddskostnad. Denne kostnaden representerer de samfunnsøkonomiske konsekvensene ved avbrudd, og er lovfestet i «Ordningen med kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi» (KILE-ordningen). Ordningen påvirker nettselskaps inntektsramme og gir insentiv til å oppnå optimalt pålitelighetsnivå i nettet. Masteroppgaven ble gitt av TrønderEnergiNett og tar utgangspunkt i deres tidligere arbeid og evalueringer på området. Ettersom norske nettsettselskaper er regulert som naturlig monopol ble det også nødvendig å sette seg inn i aktuelle reguleringe. Økonomisk feilkonsekvens ved avbrudd, kvantifisert med KILE-kostnad, inngår som et element i tilstand- og risikobasert nettforvaltning. Formålet med vurderingene er å allokere vedlikeholdsmidler på en fornuftig måte. Kostnadsfunksjonene i KILE-ordningen er tidsavhengige og delt inn i kundegrupper, slik at endelig kostnad ved svikt på en komponent avhenger av avbruddets varighet for rammede kundegrupper og deres forventede forbruk. Dette påvirkes av håndteringsevne til operatør på driftssentral og montør ute i felt. Feilrettingsprosessen beskrives med anvendt seksjoneringsmetodikk og tider i forbindelse med nødvendige handlinger i denne. Det ble derfor nødvendig å sette seg inn i feilhåndtering i høyspennings distribusjonsnett. Fremgangsmåte ved seksjonering er forskjellig i ulike typer nett. Fokuset i denne oppgaven er på kabelnett. På bakgrunn av vurderinger herfra ble det etablert en metodikk for beregning av kunders utetid ved feil på kabelkomponenter. Forutsetninger og datagrunnlag nødvendig for å anvende metoden ble spesifisert. Beslutningsgrunnlaget er last målt i avbruddskostnad for et gitt tidsrom i tillegg til topologiske forhold. Seksjonering baseres på halveringsprinsippet med mål om å gjenopprette halvparten av forsyning til uteliggende last for hver seksjonering. Seksjoneringspunkt vurderes derfor hovedsakelig etter dette, omliggende topologi og andre hensiktsmessige kriterier. Kritiske kunder prioriteres uavhengig av kostnad. I analysearbeidet ble det etablert en generell systembeskrivelse som på en oversiktlig måte viser topologi i nett som skal analyseres. Oppsettet er på tabellform og inneholder alle relevante data. Tre eksempler med faktiske kabelnett ble brukt i utledningen. Hele metodikken oppsummeres i en prosessbeskrivelse som inkluderer både vurdering og valg av seksjoneringspunkt, i tillegg til å lagre tider for relevante handlinger utført av montør. Handlingsmønster med tilhørende tider bestemmer total utetid for rammede kunder. Metodikken ble deretter anvendt på de tre eksemplene. Den fant hensiktsmessige seksjoneringspunkt og hadde en logisk fremgangsmåte. Handlinger i arbeidsprosessen til montør var intuitiv å følge. Resulterende utetid ble oversiktlig presentert og ga innblikk i de ulike utetidenes innvirkning på endelig KILE-kostnad.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectEnergi og miljø, Elektrisk energiomforming
dc.titleEstimering av KILE-kostnader ved seksjonering og feilretting i høyspennings distribusjonsnett
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber116


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record