Show simple item record

dc.contributor.advisorSand, Kjell
dc.contributor.advisorSolum, Geir
dc.contributor.advisorHusom, Morten
dc.contributor.authorVaaje, Per
dc.date.accessioned2016-09-12T14:00:20Z
dc.date.available2016-09-12T14:00:20Z
dc.date.created2016-06-10
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15651
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2406286
dc.description.abstractNorges kraftnett er i dag driftet av mange små og store nettselskaper, som hver for seg har som mål å ha høy driftssikkerhet i sitt kraftnett. I denne rapporten blir det sett spesielt på nettselskapet TrønderEnergi, der fokuset har vært på nettsentralens praksis under feilretting etter driftsforstyrrelser. Ved driftsforstyrrelser er det nettsentralens jobb å gjenopprette kraftforsyningen raskt, uten fare for liv og helse. Driftsforstyrrelsene som skjer i kraftnettet gir avbruddskostnader for nettselskapet og disse kostnadene er ønskelig å holde til et minimum. Avbruddskostnadene blir gitt ut fra myndighetskrav, der Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved Ikke Levert Energi (KILE-ordningen) setter rammen for hvor store kostnadene blir. I dag står det norske distribusjonsnettet for omtrent 80% av alle avbruddskostnader i kraftnettet og det er naturlig at dette nettnivået blir et fokusområde i rapporten. Det finnes hovedsakelig to måter å få ned avbruddskostnadene, der den første er ved å unngå avbrudd og den andre er ved å redusere omfanget/tiden som forbrukere erfarer avbrudd. For å unngå avbrudd må kraftnettets sensitivitet ovenfor påvirkninger reduseres og mulige trusler elimineres, dette kan bl.a. gjøres gjennom godt vedlikehold og skogrydding under høyspentlinjer. Muligheten for å redusere omfang og tiden som blir erfart ved avbrudd ligger hovedsakelig hos nettsentralen og dets personell, dette fordi feilrettingsforløpet styres derfra. Gode rutiner og verktøy som forenkler feilrettingsforløpet og systemer som gir hjelpemidler for en rask og sikker gjenoppretting etter driftsforstyrrelser er ønskelig for å redusere avbruddskostnadene. I rapporten har dagens praksis under driftsforstyrrelser blitt utdypet, der viktige elementer innen overvåkning, planlegging/analyse, respons og dokumentering er belyst. Det er også blitt sett på hvordan seksjoneringsforløpet foregår ved forskjellige nettutforminger i distribusjonsnettet og hvordan feilrettingsforløp kan automatiseres. Rapporten er også gitt i samarbeid med Powel, som leverer et av TrønderEnergi sine driftskontrollsystemer (iAM DMS). Det har derfor blitt sett på muligheter for å inkludere forbedringer i iAM DMS, slik at det både legges opp til gode programløsninger og forbedringer i dagens praksis ved nettsentralen. Rapporten presenterer ulike forslag som gir store og små forbedringer, der disse er ment til å bedre nettsentralens oppgaver og gjøre mer informasjon tilgjengelig for aktuelle parter. Blant annet er feilstatistikk blitt brukt til å opplyse og gi innsikt som kan benyttes av ulike deler av TrønderEnergi.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectMaster of Science in Electric Power Engineering, Elektrisk Energiteknikk
dc.titleNettsentralens praksis og forbedringspotensial i TrønderEnergi
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber143


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record